Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Sprzedaż w drodze przetargu wolnych lokali komunalnych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Wolne lokale mieszkalne i użytkowe będące własnością Gminy, lecz nie będące przedmiotem najmu sprzedawane są w drodze przetargu w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie i wysokości podanej w ogłoszeniu o przetargu;

 2. Po wpłaceniu wadium pobiera się numerek upoważniający do wzięcia udziału w przetargu;

 3. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jeden lokal zobowiązane są wpłacić oddzielnie wadium na każdy z tych lokali;

 4. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy kupna lokalu;

 5. W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokali przeznaczonych do przetargu należy zgłosić się do ZLM, RON zarządzającej daną nieruchomością;

 6. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, budynku i nieruchomości oraz warunkami przetargu i zaakceptowanie ich.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 7 miesięcy - od daty otrzymania od zarządcy zgłoszenia lokalu do przetargu z pełną poprawnie przygotowaną dokumentacją dotyczącą budynku i lokalu

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 • uchwała Nr IX/112/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność miasta Łodzi (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 109, poz. 1079)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości