Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Naruszenie zasad lub ograniczeń na terenie parku kulturowego - wykroczenie

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Informacja przekazywana jest do dyżurnego Straży Miejskiej;
 2. Dyżurny Straży Miejskiej wysyła na miejsce interwencji patrol Straży Miejskiej;
 3. Strażnik na miejscu interwencji weryfikuje treść zgłoszonej interwencji ze stanem faktycznym, ustala świadków, poszkodowanych i sprawców;
 4. Strażnik prowadzi postępowanie w sprawie o wykroczenie.

Informacje uzupełniające

Wykroczenie popełnia kto:

 • umieszcza wbrew zakazom lub ograniczeniom reklamy,
 • prowadzi wbrew zakazom lub ograniczeniom działalność usługową lub handlową,
 • prowadzi wbrew zakazom lub ograniczeniom roboty budowlane,
 • narusza ograniczenia dotyczące składowania i magazynowania odpadów,
 • narusza zasady korzystania z zabytków nieruchomych.

Wykroczenie należy zgłaszać na Policję, do Straży Miejskiej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie w miarę posiadanych sił i środków.

Miejsce załatwienia

Straż Miejska:

 • Oddział Dzielnicowy Śródmieście ul. Piotrkowska 112

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 112 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Tryb odwoławczy

Do sądu na podstawie art. 99 i art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz do prokuratora na podstawie art. 20 ustawy o strażach gminnych.

Realizator

Jednostka

Straż Miejska

Komórka

Wydział Dowodzenia

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Prasal Magdalena (04.07.2018 14:25)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (23.01.2019 11:46)