Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydawanie zaświadczeń (dot. opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości Gminy Łódź)

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach lub stwierdzającego stan zaległości z tytułu trwałego zarządu i użytkowania.

 2. Wniosek można złożyć:

  • osobiście

  • za pośrednictwem poczty

  • przez pełnomocnika

  • istnieje możliwość składania wniosku za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Dochodów z Użytkowania Wieczystego
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
tel.: +48 (42) 638-42-64

Opłaty

Opłata skarbowa 17 zł(opłata skarbowa)
Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł (opłata skarbowa)

Getin Noble Bank SA Oddział w Łodzi 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia
Szablon dokumentu
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika
 • W przypadku pełnomocnictwa - potwierdzenie wniesienia opłaty (jeśli dotyczy)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.1827)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kupisz Zofia (25.07.2018 15:31)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (16.12.2019 15:01)