Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydawanie zaświadczeń (dot. opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu będącego własnością Gminy Łódź)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach lub stwierdzającego stan zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntu:

  • pod lokalami mieszkalnymi,

  • użytkowymi, garażami,

  • budowlami,

  • budynkami.

 2. Wniosek można złożyć:

  • osobiście,

  • za pośrednictwem poczty,

  • przez pełnomocnika,

  • istnieje możliwość składania wniosku za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Dochodów z Użytkowania Wieczystego
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5

Telefony:
działki budowlane będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych:
nazwiska na literę A–K, pok. 019/3, tel.: +48 (42) 638- 43-39,
nazwiska na literę L–Ż, pok. 019/5, tel.: +48 (42) 638- 42-64,

działki budowlane będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych):
pok. 019/2, tel.: +48 (42) 638- 42-10,

działki pod domami jednorodzinnymi:
pok. 019/3, tel.: +48 (42) 638- 43-39,

działki zabudowane i niezabudowane będące w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych:
pok. 019/5, tel.: +48 (42) 638- 42-64,

działki pod garażami:
pok. 019/1, tel.: +48 (42) 638- 45-21,

działki pod lokalami użytkowymi:
pok. 019/2, tel.: +48 (42) 638- 42-10,

działki pod lokalami mieszkalnymi:
ulice na literę: A, C, D, F, pok. 019/6, tel.: +48 (42) 638-46-27,
ulice na literę: B, G, pok. 020, tel.: +48 (42) 638-46-37,
ulice na literę: H, S, pok. 020, tel.: +48 (42) 272-63-54,
ulice na literę: J, K, pok. 019/5, tel.: +48 (42) 638-42-94,
ulice na literę: E, I, W, pok. 019/6, tel.: +48 (42) 638- 45-24,
ulice na literę: L, M, pok. 019/6, tel.: +48 (42) 638-56-63,
ulice na literę: N, O, U, pok. 019/5, tel.: +48 (42) 638-45-88,
ulice na literę: Ł, T, Z, Ź, Ż, pok. 020, tel.: +48 (42) 638-52-23
ulice na literę: P, pok. 019/5, tel.: +48 (42) 638-54-21,
ulice na literę: Pow, R, pok. 019/6, tel.: +48 (42) 638-42-95.

Opłaty

Zaświadczenie 17 zł (opłata skarbowa)
Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł (opłata skarbowa)

Getin Noble Bank SA Oddział w Łodzi 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia
Szablon dokumentu
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
 • W przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo
 • W przypadku pełnomocnictwa  - potwierdzenie wniesienia opłaty (jeśli dotyczy)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kupisz Zofia (26.07.2018 09:09)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (16.12.2019 14:55)