Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Udostępnianie kopii mapy zasadniczej @

OPIS SPRAWY

Mapa zasadnicza udostępniana jest w szczególności: do wydania decyzji o warunkach zabudowy, do uzyskania warunków technicznych w zakresie przyłączenia sieci lub przebudowy istniejącego przyłącza, do przygotowania wstępnego projektu podziału, do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dla dowolnych potrzeb. Ubiegać się o nią może każdy, nie wymaga pełnomocnictwa. Opłatę za mapę zasadniczą określa załącznik do ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Opłata uzależniona jest od wielkości obszaru, postaci, formatu i celu na jaki jest udostępniana.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek P i P1

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 2

Wnieś opłatę

podstawą do opłaty jest wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty

KROK 3

Sprawdź stan zamówienia

możliwość sprawdzenia stanu zamówienia na stronie

KROK 4

Odbierz mapę

elektronicznie, w urzędzie, pocztą lub mailem

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • możliwość złożenia wniosku online
 • oprócz wniosku nie trzeba składać innych dokumentów
 • opłatę można wnieść przelewem, kartą, BLIKiem
 • udostępnienie mapy zasadniczej możliwe w postaci elektronicznej (wektorowej, rastrowej)

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Należy złożyć wniosek o udostępnienie kopii mapy zasadniczej - formularz P i P1.Wniosek może złożyć każdy, nie wymaga pełnomocnictwa:
 2. Pracownik załatwiający sprawę sprawdza wniosek pod względem formalnym (ewentualnie wzywa do usunięcia braków).
 3. Jeśli wniosek został wypełniony poprawnie zostaje wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty.
 4. Przygotowanie zamówionej przez wnioskodawcę mapy następuje po uiszczeniu opłaty.
  • Brak wniesienia opłaty w terminie określonym w Dokumencie Obliczenia Opłaty skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
 5. Realizacja wniosku uzależniona jest od wielkości obszaru, postaci i formatu wydawanych danych, licząc od daty uiszczenia zapłaty może wynosić do 4 dni roboczych.
  • Istnieje możliwość załatwienia sprawy od ręki w przypadku udostępnienia mapy zasadniczej, której przygotowanie nie wymaga dodatkowego nakładu pracy.
 6. Odbiór mapy następuje:
  • w sposób osobisty,
  • wysyłka za odpłatnością pod wskazany adres,
  • w przypadku mapy zasadniczej w postaci elektronicznej udostępnienie odbywa się za pośrednictwem Portalu Interesanta (i.Wniosek) lub wysyłka na wskazany adres e-mail
Informacje uzupełniające
 • Mapa zasadnicza może być udostępniona w postaci wektorowej, rastrowej lub drukowanej. Format mapy drukowanej zależy od obszaru objętego wnioskiem.

 • Jednostką rozliczeniową mapy wektorowej, rastrowej jest ha.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Brak regulacji ustawowej w tym zakresie

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych
Zespół Sprzedaży Danych z PZGiK
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Sali Obsługi Klienta i Biuro podawcze – parter

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Opłata za udostępnioną mapę pobierana jest na podstawie Załącznika (Tabela 13) do ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.) uzależniona jest od stawki podstawowej oraz jednostek rozliczeniowych, wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

Opłaty można dokonywać:

 • poprzez przelew na konto bankowe nr:

  Bank Pekao S.A. 58 1240 1037 1111 0011 0911 3062

 • w kasie Łódzkiego Ośrodka Geodezji– kartą lub BLIKiem

  kasa czynna:

  poniedziałek, środa, czwartek, piątek, w godzinach: 8.30 – 15.30 (w ostatni dzień miesiąca w godzinach: 8.30-14.30),

  wtorek: w godzinach 9.30–16.30 (w ostatni dzień miesiąca w godzinach: 9.30-15.30).

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   ul. Traugutta 21/23
   90-113 Łódź
 • osobiście
  • ul. Traugutta 21/23, Sala Obsługi Klienta i Biuro podawcze – parter
 • elektronicznie
  • ePUAP
  • Portal Interesanta (i.Wniosek)

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Formularz P

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
formularz elektroniczny (i.Wniosek)
 • Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej – Formularz P1

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
formularz elektroniczny (i.Wniosek)
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.)

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.1322)

Tryb odwoławczy

art. 40f ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.1990 ze zm.)

Realizatorzy
Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji
Komórka
Dział Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt