Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydanie opinii o możliwości obsługi komunikacyjnej nieruchomości

OPIS SPRAWY

Inwestor (właściciel lub użytkownik nieruchomości przyległej do drogi publicznej lub do działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna) lub jego pełnomocnik może wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości obsługi komunikacyjnej nieruchomości.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

w Zarządzie, elektronicznie, mailem lub za pośrednictwem poczty

KROK 2

Odbierz dokument

zostanie przekazany w sposób uzgodniony z nadawcą wniosku

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa nie wymaga opłat
 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • opinia może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Inwestor (właściciel lub użytkownik nieruchomości przyległej do drogi publicznej lub do działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna) lub jego pełnomocnik występuje z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości obsługi komunikacyjnej nieruchomości. Opinia jest wydawana zgodnie z wnioskiem.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej w Zarządzie Dróg i Transportu
90-002 Łódź, ul. Tuwima 36

Składanie wniosków - kancelaria Centrum Usług Wspólnych, ul. Piotrkowska 171/173, ul. Tuwima 36
Procedowanie spraw - pok. 3.4, 3.5, 3.11, 3.12, ul. ul. Tuwima 36

Naczelnik Wydziału - pok. 3.12, ul. Tuwima 36
Zastępca Naczelnika - pok. 3.5, ul. Tuwima 36

Telefony:

+48 (42) 272-63-20
+48 (42) 638-49-70
+48 (42) 272-67-16
+48 (42) 272-64-90
+48 (42) 272-67-15

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefony:

+48 (42) 272-63-20
+48 (42) 638-49-70
+48 (42) 272-67-16
+48 (42) 272-64-90
+48 (42) 272-67-15
+48 (42) 638-48-86

Opłaty

Wydanie opinii nie jest postępowaniem administracyjnym, opłaty skarbowej za pełnomocnictwo nie wnosi się.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Zarząd Dróg i Transportu
   ul. Tuwima 36
   90-002 Łódź
 • osobiście:
  • kancelaria Centrum Usług Wspólnych, ul. Piotrkowska 171/173,ul. Tuwima 36
 • pocztą elektroniczną: zdit@zdit.uml.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Co najmniej 30 dni przed terminem kiedy jest potrzebna zgoda.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie opinii o możliwości obsługi komunikacyjnej nieruchomości
druk do pobrania

formularz elektroniczny (ePUAP)


 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika)
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz.2000)

Tryb odwoławczy

Według Kodeksu postępowania administracyjnego

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Dróg i Transportu
Komórka
Wydział Uzgodnień Infrastruktury Niedrogowej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt