Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu @

OPIS SPRAWY

Na organizowanych przez starostę naradach koordynacyjnych koordynuje się sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj na dokument obliczenia opłaty

udostępniony w portalu i.Projektant, ePUAP lub na e-mail

KROK 3

Wnieś opłatę

płatność przelewem lub w kasie Łódzkiego Ośrodka Geodezji kartą lub BLIKiem

KROK 4

Czekaj na wyznaczenie terminu narady

informacja w portalu i.Projektant, ePUAP lub na e-mail

KROK 5

Zapoznaj się z wynikiem narady

odpis z protokołu narady udostępniany jest w dniu zakończenia narady

KROK 6

Odbierz dokumentację projektową

elektronicznie, pocztą lub w urzędzie po telefonicznym uzgodnieniu terminu

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • odbiór dokumentacji w urzędzie wymaga umówienia się na wizytę

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Złożenie przez inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją tego usytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta jest możliwe:
 2. Przyjęcie wniosku i dokumentacji projektowej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wstępna weryfikacja wniosku pod względem braków formalnych (kompletności dokumentów i ewentualnych pełnomocnictw inwestora).
 3. Rejestracja wniosku, przekazanie wnioskodawcy dokumentu obliczenia opłaty do uiszczenia opłaty za czynność uzgodnienia (wniesienie opłaty warunkuje możliwość wyznaczenia terminu narady koordynacyjnej).
 4. Analiza projektu i wprowadzanie danych do bazy mapy numerycznej GESUT mająca na celu wyeliminowane ewentualnych wzajemnych kolizji projektowanych i istniejących sieci uzbrojenia terenu.
 5. Wyznaczenie terminu narady koordynacyjnej, zawiadomienie o tym wnioskodawców, podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu oraz pozostałych uczestników narady koordynacyjnej.
 6. Udostępnienie dokumentacji projektowej na naradę koordynacyjną przeprowadzaną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (portal i.Narady).
 7. Uzgadnianie dokumentacji na naradzie koordynacyjnej przez uczestników narady. Zapoznanie się z poszczególnymi etapami złożonego wniosku oraz uwagami wnoszonymi przez uczestników narady w trakcie jej trwania jest udostępnione: -pozalogowaniu się do usługi portal i.Projektant o https://portalsit.log.lodz.pl/portal-projektanta-geo-info-i-projektant/- na stronie internetowejhttps://ikonto.log.lodz.pl/#/strefa-bez-logowania/wniosek-zudp?origin=iwniosek
 8. Utworzenie odpisów protokołów z narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i udostępnienie ich wnioskodawcom.
 9. Umieszczenie adnotacji na dokumentacji projektowej, która była przedmiotem narady koordynacyjnej.
 10. Przygotowanie dokumentacji projektowej do wydania.
 11. Zamknięcie czynności technicznych związanych z obsługą wniosku.
 12. Odbiór osobisty lub kurierem dokumentacji w wersji papierowej odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie pod nr: +48 (42) 272-68-66
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Termin narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją tego usytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta .

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Koordynacji i Obsługi Technicznej ZUDP
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
pok. 411, IV piętro

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Wydawanie wnioskodawcy dokumentacji projektowej która była przedmiotem narady koordynacyjnej – po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie: tel. 42-272-68-66 (dotyczy wersji papierowych).

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł
opłata za stronę odpisu 5 zł
za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – opłatę pobiera się przed dokonaniem czynności uzgodnienia i oblicza na podstawie Tabeli nr 16 Załącznika do ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.)

Opłaty można dokonywać:

 • poprzez przelew na konto bankowe nr:
  Bank Pekao S.A. 58 1240 1037 1111 0011 0911 3062
 • w kasie Łódzkiego Ośrodka Geodezji
  kasa czynna:
  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek, w godzinach: 8.30 – 15.30,
  • w ostatni dzień miesiąca w godzinach: 8.30-14.30,
  • wtorek: w godzinach 9.30–16.30
  • w ostatni dzień miesiąca w godzinach: 9.30-15.30.

Płatności można dokonywać kartą lub BLIKiem

 • Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać:
  poprzez przelew na konto bankowe nr:
  Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
  Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
  ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
  (tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   Dział Koordynacji i Obsługi Technicznej ZUDP
   ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Traugutta 21/23
   biuro podawcze, parter budynku, wejście A
 • elektronicznie:
  • i.Projektant
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Brak

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
formularz elektroniczny (iProjektant)
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 7d i art. 28b Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizatorzy
Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji
Komórka
Dział Koordynacji i Obsługi Technicznej ZUDP
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY