Wydawanie dokumentów do celów emerytalno-rentowych ze zlikwidowanych zakładów pracy

OPIS SPRAWY

Kopie dokumentacji osobowej i płacowej wydawane są: byłym pracownikom zlikwidowanych przedsiębiorstw, których założycielem był Prezydent Miasta, pełnomocnikom oraz zstępnym tych osób lub dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

listownie lub osobiście

KROK 2

Czekaj na informację

o terminie odbioru dokumentów

KROK 3

Odbierz dokumenty

w Archiwum Zakładowym

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • wydanie dokumentów osoby zmarłej wymaga przedstawienia aktu zgonu
 • wnioski wysłane na adres poczty elektronicznej, nie opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub profilem zaufanym nie będą rozpatrywane przez Archiwum Zakładowe

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Osoby pragnące uzyskać dostęp do dokumentacji archiwalnej zlikwidowanych przedsiębiorstw winny złożyć wniosek do Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Łodzi.

Na podstawie przechowywanych akt pracownicy archiwum sporządzają urzędowo potwierdzone kserokopie dokumentów osobowych i płacowych.
Archiwum natomiast nie ma uprawnień do wystawiania nowych świadectw pracy, wyliczania i wystawiania zarobków na druku ZUS ERp-7. (Dz.U. Nr 10 poz. 49 1983 r.).

Znajdująca się w archiwum dokumentacja odnosi się do tych przedsiębiorstw państwowych, zakładów i jednostek organizacyjnych dla których Prezydent Miasta sprawował obsługę funkcji organu założycielskiego oraz nadzorującego.

Wypełniając wniosek o wydanie dokumentów należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie wszystkich pól, w szczególności wpisania dokładnej nazwy zakładu pracy, stanowiska , dokładnej daty zatrudnienia oraz imienia i nazwiska w czasie trwania stosunku pracy.

Uwierzytelnione kserokopie dokumentów mogą zostać przesłane na wskazany przez wnioskodawcę adres, listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wykaz zlikwidowanych zakładów pracy, których dokumenty znajdują się w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Urzędniczej 45:

 1. Przedsiębiorstwo Transportowe Gospodarki Miejskiej
  Łódź ul. Swojska 4
  - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Łódź - Bałuty Baza Transportowa Łódź ul. Limanowskiego 111
 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
  Łódź ul. Tokarzewskiego 2
  - Zakład Oczyszczania Miasta Łódź
 3. Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze
  Łódź ul. Woj. Polskiego 83
  - Zarząd Miejski w Łodzi
  - Zakład Plantacji Łódź ul. Piotrkowska 104
  - Zarząd Zieleni Miejskiej Łódź ul. Woj. Polskiego 83
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
  Łódź ul. Solec 3/5
  - Miejskie Przedsiębiorstwo Pogrzebowe Łódź ul. Łomżyńska 20/2
 5. Wojewódzka Rozlewnia Gazu Płynnego „KORGAZ - II”
  Łódź ul. Tuszyńska 60/64
 6. Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Dźwigowych
  Łódź ul. Widzewska 14
  Łódź ul. Armii Czerwonej 106/112
  - Miejskie Przedsiębiorstwo Remontu Dźwigów i Sprzętu Budowlanego Łódź ul. Pabianicka 32
 7. Straż Miejska
  Łódź Al. Schillera 4
  - Miejska Straż Przemysłowa Łódź Al. Parkowa 4
 8. P.P. „Targowiska Miejskie” Łódź ul. Próchnika 1
  - dokumenty z lat 1982 – 1991
 9. Zakłady Przemysłu Odzieżowego Dom Mody „Nestor”
  Łódź ul. Piotrkowska 61
  - Zakłady Usługowe: Kreacja, Przełom, Gracja, Femina, Styl, Miś, Postęp, Sylwetka, Etola, Elegancja, Szyk, Fantazja
  - Łódzkie Przedsiębiorstwo Krawiecko-Kuśnierskie Łódź Al. Kościuszki 85
  O/Łódź, O/Kraków, O/Poznań, O/Bydgoszcz, O/ Warszawa, O/Wrocław
 10. Pabianickie Miejskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego
 11. Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji „Fala”
  Łódź Al. Unii 4 - z lat 1992 - 1995
 12. Dom Kultury „ATUT”
  Łódź ul. Nawrot 27
 13. Teatr Studyjny 83 im. J. Tuwima
  Łódź ul. Kopernika 8
 14. Ośrodek Ruchu Europejskiego „Teatr 77”
  Łódź ul. Zachodnia 56
  lata 1991-1992
 15. Estrada Łódzka
  Łódź ul. Narutowicza 4
 16. Przedsiębiorstwo Państwowe ”Foto-Optyka”
  Łódź ul. Piotrkowska 85
 17. Centrala Handlu Przemysłu Papierniczego
  Łódź ul. Więckowskiego 33
 18. Centrala Handlowa Sprzętu Sportowego i Szkutniczego
  Warszawa ul. Mazowiecka 7
 19. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami Papierniczymi i Sportowymi
  Łódź ul. Teresy 100
 20. WPHW Oddział Handlu Artykułami Turystycznymi i Sportowymi
  Łódź ul. Teresy 100
 21. Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami Papierniczymi i Sportowymi „Arpis”
  Łódź ul. Piotrkowska 85
 22. Zakład Usług Socjalnych przy PHAPiS „Arpis”
  Łódź ul. Zielona 1
  - Międzyzakładowa Przychodnia Lekarska
  Łódź ul. Jaracza 1
 23. MHD Artykułami Użytku Kulturalnego i Perfumeryjno-Drogeryjnymi
  Łódź ul. Piotrkowska 113
 24. MHD Artykułami Obuwniczymi Łódź
  ul. Piotrkowska 154
 25. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Obuwiem
  Łódź ul. Piotrkowska 46
  Łódź ul. Żeromskiego 23
  Łódź ul. Limanowskiego 166
 26. MHD Różne Łódź ul. Piotrkowska 113
 27. MHD Artykułami Przemysłowymi Łódź ul. Piotrkowska 113
 28. MHD Artykułami Włókienniczymi
  Łódź ul. Piotrkowska 113
  Łódź ul. Narutowicza 6
  Łódź ul. Rzgowska 24
  Łódź ul. Główna 24
  Łódź Pl. Zwycięstwa 2
 29. MHD Artykułami Odzieżowymi Łódź
  ul. Piotrkowska 113
 30. Centrala Handlowa Przemysłu Skórzanego
  Łódź ul. Czackiego 16
  Łódź ul. Piotrkowska 73
  Łódź ul. Kilińskiego 136
  Łódź ul. Limanowskiego 166
 31. WPHW Zarząd Łódź ul. Sienkiewicza 5
 32. Przedsiębiorstwo Handlu Ubiorami „OTEX” Łódź ul. Sienkiewicza 3/5
  - Łódzkie Przedsiębiorstwo Tekstylno-Odzieżowe Łódź ul. Próchnika 1
  - WPHW Oddział Handlu Ubiorami Łódź ul. Sienkiewicza 3/5
 33. Centrala Tekstylna
  Łódź ul. Moniuszki 1a
  Łódź ul. Piotrkowska 87
 34. Stowarzyszenie Artystyczne Łódź ul. Moniuszki 1a
 35. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-Śródmieście
  Łódź ul. Kamińskiego 6
 36. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Łódź- Śródmieście
  Łódź ul. M. Buczka 6
 37. Łódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowionego „WIDZEW” Spółka z o.o.
  Łódź ul. Łagiewnicka 54/56
 38. Zakład Kąpielowy „ZDROWIE” Administrowany przez Spółkę Cywilną
  Łódź ul. Wodna 25
 39. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe i Usług Socjalnych
  Łódź ul. Piotrkowska 175
  - Zakład Szkolenia i Usług Bytowych Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej m. Łódź
  Łódź ul. Kilińskiego 95
  Łódź ul. Lutomierska 69
 40. Szpital im dr A. Sokołowskiego
  Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 20
 41. Szpital im. Dr Józefa Brudzińskiego
  Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 20
 42. Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna
  Dąbrowa- Północ
  Łódź ul. Dąbrowskiego 91
 43. Państwowy Dom Małych Dzieci z dzielnicy Łódź-Górna
  Łódź ul. Przyszkole 38
 44. Dzielnicowa Przychodnia Przemysłowa Łódź- Górna
  Łódź ul. Rzgowska 24
 45. Zakład Protetyki Stomatologicznej Łódź-Górna
  Łódź ul. Wólczańska 225
 46. Administracja Nieruchomościami Łódź- Górna „Chojny”
  Łódź ul. Karpia 65/67
 47. Szpital im. K. Jonschera Łódź ul. Milionowa 14
  - lata 1948-1973
 48. ZOZ Łódź-Górna Żłobki Rejonowe
  - lata 1950-1992
 49. Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „ Dąbrowa Południe”
  Łódź ul. Felińskiego 9/9a
 50. Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Kurak”
  Łódź ul. Paderewskiego 47
 51. Dzielnicowe Przychodnie Obwodowe Łódź ul. Rzgowska 24
 52. Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Górna Łódź ul. Lecznicza 6
 53. Zakład Usług Pomocniczych „Śródmieście”
  Łódź ul. Kilińskiego 81
 54. Zakład Usług Pomocniczych „GÓRNA”
  Łódź ul. Kilińskiego 206
 55. Zakład Usług Pomocniczych „BAŁUTY” Łódź ul. Warecka 3
 56. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-Widzew
  od 1972 do 31.07.1991r.
  Łódź ul. Armii Czerwonej 106/112
 57. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
  Łódź-Widzew ul. Nowotki 1960-1972r.
 58. Zakład Remontowo-Budowlany nr 2 w Andrespolu od 01.10.1976r.
 59. Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź – Śródmieście
  Łódź ul. Próchnika 11
 60. Miejski Zakład Remontowo-Budowlany-Polesie
  Spółka z o.o. Łódź ul. Kasprzaka 6A
  - Zakład Usług Pomocniczych „Polesie”
  - ZGM Łódź-Polesie Oddział Cieplny – akta osobowe
 61. Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź -Widzew
  Łódź ul Niciarniana 41
 62. Miejska Przychodnia Protetyki i Ortodoncji „Bałuty”
  Łódź ul. Więckowskiego 85
 63. Szpital Miejski im. Św. Rodziny
  Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
 64. Powiatowy Urząd Pracy Nr 3 w budowie
  Łódź ul. Kilińskiego 102/102a
 65. Związek Gmin Regionu Łódzkiego
  Łódź ul. Piotrkowska 113
 66. Izba Wytrzeźwień
  Łódź ul. Kilińskiego 232
 67. Towarzystwo na Rzecz Dialogu Kultur „Łódź-Miasto Przyszłości”
 68. Miasto Dialogu w Łodzi
  Łódź Pl. Wolności 5
 69. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-Polesie
  Łódź Plac Barlickiego 11
  - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-Polesie
  - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Łódź-Polesie
 70. Dzielnicowe Przedsiębiorstwo Remontowe Budynków Mieszkalnych Łódź-Śródmieście
  Łódź ul. Wólczańska 70
 71. Ośrodek Kultury „Karolew”
  Łódź ul. Bratysławska 6a
  - Osiedlowy Dom Kultury ”Karolew”
  Łódź ul. Bratysławska 6a
 72. Firma Instalacji Sanitarnych FIS Roman Jasiński Łódź
 73. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PAM” Andrzej Piekarski
 74. Cukiernia „BEZA” Ryszard Stawiraj
  Konstantynów Łódzki
 75. Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań
  Łódź ul. Wólczańska 220
 76. Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PaLMA”
  Łódź ul. Lumumby 14
 77. Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „Zielony Rynek”
  Łódź Pl. Barlickiego 11
 78. Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „Radwańska”
  Łódź ul. Radwańska 31
 79. Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „Koziny”
  Łódź ul. Wapienna 15
 80. Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „Konstantynowska”
  Łódź ul. Jerzego 10/12
 81. Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „Zakątna”
  Łódź ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9
 82. Miejska Przychodnia „Batory”
  Łódź ul. Elsnera 19
  - Miejska Przychodnia „Chrobry”
  Łódź ul. Gorkiego 21a
 83. Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi
  Łódź ul. Piotrkowska 87
 84. „TIMM” sp. z o.o. w Łodzi
  - Towarzystwo Doradcze „TIMM” sp. z o.o.
 85. Łódzki Park Kultury i Wypoczynku
  Łódź ul. Konstantynowska 28
  Łódź ul. Konstantynowska 3/5
 86. Przedsiębiorstwo Zieleń Miejska „Południe” Spółka z o.o.
  Łódź ul. Konstantynowska 3/3
 87. Dom Dziecka Nr 8
  Łódź ul. Zuchów 4
 88. Dom Pomocy Społecznej w Łodzi
  ul. Narutowicza 114
 89. Centrum Administracyjne nr 5 w Łodzi
  Łódź ul. Przyszkole 38
Informacje uzupełniające

Osoby pragnące uzyskać świadectwo pracy z:

 • byłego Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Bałuty, Łódź-Górna, Łódź-Polesie, Łódź-Śródmieście i Łódź-Widzew
 • byłego Urzędu Dzielnicowego Łódź-Bałuty, Łódź-Górna, Łódź-Polesie, Łódź-Śródmieście i Łódź-Widzew

powinny zgłosić się do Oddziału Spraw Osobowych w Biurze ds. Zarządzania Kadrami
Łódź ul. Piotrkowska 104 pok. Nr 145.

Osoby pragnące uzyskać zaświadczenie o wysokości zarobków z:

 • byłego Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Bałuty, Łódź-Górna, Łódź-Polesie, Łódź-Śródmieście i Łódź-Widzew
 • byłego Urzędu Dzielnicowego Łódź-Bałuty, Łódź-Górna, Łódź-Polesie, Łódź-Śródmieście i Łódź-Widzew

powinny zgłosić się do Wydziału Księgowości
Łódź ul. Zachodnia 47.

Adres strony internetowej, na której znaleźć można bazę danych o dokumentacji pracodawców przechowywanej w archiwach państwowych, urzędach administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą.

http://ewidencja.archiwa.gov.pl/miejsca.php

http://www.firma.egospodarka.pl/zlikwidowane

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 60 dni

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Archiwum Zakładowe

Łódź
ul. Urzędnicza 45,
I piętro, pok. 116
+48 (42) 272-63-70, +48 (42) 654-53-56

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie +48 (42) 654-53-56 +48 (42) 272-63-70

Opłaty

Sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zarzadzania Kontaktami z Mieszkańcami
   Archiwum Zakładowe
   ul. Urzędnicza 45
   91-304 Łódź
 • osobiście:
  • Archiwum Zakładowe
   ul. Urzędnicza 45 p. 116, I piętro
  • Piotrkowska 110,
   wejście od Pasażu Schillera
   (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami), urna

Termin składania dokumentów

Brak

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie dokumentów do celów emerytalno-rentowych, kapitału początkowego, zakładu pracy lub Powiatowego Urzędu Pracy
druk do pobrania

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164)
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. Nr 14 poz. 67)
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2023 r. poz. 2111)
 • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U z 2023 poz. 1251, 1429, 1672)
 • zarządzenie Nr Nr 2889/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi (z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt