Zastrzeżenie numeru PESEL lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL @

OPIS SPRAWY

Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed wykorzystaniem Twojego numeru PESEL bez Twojej wiedzy, możesz zastrzec numer PESEL.Zastrzeżenia numer PESEL mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie (także cudzoziemcy).

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie lub w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty)

KROK 2

Odbierz potwierdzenie

zastrzeżenia numeru PESEL w Urzędzie (od ręki)

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa możliwa do załatwienia elektronicznie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Zastrzeżenia numeru PESEL możesz dokonać samodzielnie przez internet (musisz posiadać profil zaufany lub e-dowód):

Zastrzeż Pesel lub cofnij zastrzeżenie

Wniosek możesz też złożyć osobiście w dowolnym organie gminy. W przypadku, kiedy nie możesz osobiście złożyć wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, możesz zrobić to przez pełnomocnika. Pełnomocnik musi posiadać pisemne pełnomocnictwo do zastrzeżenia numeru PESEL w Twoim imieniu.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składa opiekun prawny lub kurator.

W każdej chwili możesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL.

Pamiętaj pełnomocnik nie będzie mógł cofnąć zastrzeżenia numeru PESEL w Twoim imieniu.

Informacje uzupełniające

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Od ręki.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

 • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro sala obsługi
 • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100, parter sala obsługi
 • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, parter, sala obsługi

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44.

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków papierowych - wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty: https://wizyty.uml.lodz.pl/(wybierając zakładkę UM Łódź/Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę, ilość osób oraz wolny termin i godzinę).

Opłaty

Zastrzeżenie numeru PESEL jest bezpłatne.

Rodzaj opłaty Wysokość opłat
Skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł

W przypadku zastrzeżenia numeru PESEL przez pełnomocnika opłacie skarbowej w wysokości 17 złotych podlega złożenie pełnomocnictwa . Jeśli pełnomocnikiem są rodzice, dzieci , dziadkowie, rodzeństwo lub małżonek złożenie pełnomocnictwa jest bezpłatne.
Numer konta bankowego do wpłaty opłaty skarbowej:
Bank Pekao S.A. nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073 z dopiskiem "opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia” i ”za złożony dokument pełnomocnictwa” (jeśli wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik).

Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym, w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Banku Pekao S.A., a także w opłatomatach Banku Pekao S.A., znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, ul. Smugowa 26a i 30/32, ul. Piotrkowskiej 110, al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności
   • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
   • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
   • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie:
  • gov.pl

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składany w organie gminy
druk do pobrania
wzór do pobrania
formularz elektroniczny (gov.pl)
 • Dowód osobisty lub paszport
 • Pełnomocnictwo, jeżeli osoba działa przez pełnomocnika
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeżeli nie podlega zwolnieniu z opłaty

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu i cofaniu zastrzeżeń numeru PESEL
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt