Nadanie numeru PESEL na wniosek

OPIS SPRAWY

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i mieszkasz w Polsce możesz zameldować się — wtedy automatycznie dostaniesz numer PESEL. Jeśli nie możesz się zameldować, a jakiś urząd wymaga od ciebie numeru PESEL — złóż wniosek o nadanie nr PESEL. We wniosku musisz wskazać podstawę prawną , z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

jeśli wniosek składa pełnomocnik

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

osobiście (wymaga umówienia wizyty) lub prześlij za pośrednictwem poczty

KROK 3

Odbierz zaświadczenie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa
 • sprawa możliwa do załatwienia od ręki

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek o nadanie numeru PESEL możesz złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Łodzi lub przesłać go pocztą. Z wnioskiem takim może też wystąpić w Twoim imieniu pełnomocnik. Nie ma możliwości złożenia wniosku elektronicznie.

Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców, nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.

Informacje uzupełniające

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć do dowolnego organu gminy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W przypadku złożenia kompletu dokumentów niezwłocznie.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

 • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
 • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
 • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44.

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków - po uprzednim umówieniu wizyty: https://wizyty.uml.lodz.pl/ (wybierając zakładkę UM Łódź/Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę, ilość osób oraz wolny termin i godzinę).

Opłaty

Nadanie numeru PESEL jest bezpłatne.

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Opłata za pełnomocnictwo (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu) 17 zł


Opłatę skarbową należy wpłacić w kasie urzędu lub bezgotówkowo na rachunek bankowy. Numer konta bankowego do wpłaty opłaty skarbowej:

Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym, w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych w oddziałach banku Pekao S.A., a także w opłatomatach, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5, Smugowej 26a, Zachodniej 47, ul. Piotrkowskiej 110, al. Piłsudskiego 100.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   ul. Smugowa 26a 30/32
   91-433 Łódź
 • osobiście:
  • Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
  • Łódź, al. Piłsudskiego 100
  • Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

Termin składania dokumentów

W dowolnym momencie.

Wymagane dokumenty

 • wniosek
druk do pobrania
wzór do pobrania
 • Dokument tożsamości do wglądu
 • Pełnomocnictwo, jeżeli wniosek w Twoim imieniu składa pełnomocnik
 • Opłatę za udzielenie pełnomocnictwa
 • Kopię Twojego dokumentu tożsamości, np. paszportu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt