Ponowna opłata za grób na cmentarzu komunalnym

OPIS SPRAWY

W celu dokonania ponownej opłaty za grób należy okazać:

 1. Dokument zlecenia pochówku lub dowód opłaty za miejsce grzebalne (w przypadku zagubienia zlecenia pochówku dysponent grobu proszony jest o poświadczenie pisemne tego faktu).
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby zmarłej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Okaż zlecenie pochówku i załączniki

osobiście, w kancelarii właściwego cmentarza

KROK 2

Wnieś opłatę

gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazane konto bankowe

PRZYDATNE INFORMACJE

 • ponowna opłata grobu w kancelarii nie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

W celu dokonania ponownej opłaty za grób należy okazać:

 1. Dokument zlecenia pochówku lub dowód opłaty za miejsce grzebalne (w przypadku zagubienia zlecenia pochówku dysponent grobu proszony jest o poświadczenie pisemne tego faktu).
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby zmarłej.
Informacje uzupełniające

Nie pobiera się opłaty po 20 latach od grobu murowanego wielomiejscowego (piwnica).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Kancelarie cmentarzy:

Cmentarz komunalny ,,Doły”, Al. Palki 9, tel. +48 (42) 678-60-27, kom. 519 624 059
Cmentarz komunalny ,,Szczecińska”, ul. Hodowlana 28/30, tel. +48 (42) 655-82-67, kom. 519 624 360
Cmentarz komunalny ,,Zarzew”, ul. Przybyszewskiego 325, tel. +48 (42) 649-17-62, kom. 519 623 884

Godziny pracy wszystkich kancelarii:
W dni robocze w godz. 8:00-15:00 - obsługa mieszkańców

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Opłata za miejsce grzebalne zależna od rodzaju grobu zgodnie z Zał. do Zarządzenia Nr 559/2023Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13.03.2023 r.

Wpłaty dokonuje się gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazane konto Zarządu Zieleni Miejskiej. Na dokumencie przelewu muszą widnieć następujące dane: imię i nazwisko dysponenta, dokładny adres, nazwa cmentarza i oznaczenie grobu w układzie: kwatera-rząd-nr grobu.

nr konta bankowego:

61 1240 1037 1111 0011 0911 6597

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • Kancelaria cmentarza komunalnego ,,Doły”
   Al. Palki 9
  • Kancelaria cmentarza komunalnego ,,Szczecińska”
   ul. Hodowlana 28/30
  • Kancelaria cmentarza komunalnego ,,Zarzew”
   ul. Przybyszewskiego 325

Termin składania dokumentów

Na bieżąco

Wymagane dokumenty

 • Zlecenie pochówku
 • Dowód opłaty miejsce grzebalne (jeśli nie załączono zlecenia pochówku)
 • Pisemne poświadczenie faktu zlecenia pochówku (w przypadku zagubienia zlecenia pochówku)
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 • zarządzenie Nr 559/2023Prezydenta Miasta Łodzi z dnia13marca 2023 r.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Zarząd Zieleni Miejskiej
Komórka
Wydział Cmentarze Komunalne
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt