Sprawienie pochówku ze środków gminy

OPIS SPRAWY

Gmina może dokonać pochówku osoby zmarłej jeżeli rodzina lub inna osoba nie dokona tej czynności. Gmina może dokonać pochówku wyłącznie w przypadku gdy zgon nastąpił na jej terenie.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek u pracownika socjalnego

osobiście, dostarcz kartę zgonu i akty zgonu

KROK 2

Czekaj na informację

w sprawie terminu i miejsca pochówku

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Sprawienie pochówku ze środków gminy. Umowa zawarta z wykonawcą obejmuje wszystkie czynności niezbędne do pochowania ciała, możliwa jest kremacja zwłok. Rodzina osoby zmarłej dostarcza jedynie ubranie.

Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Kryteria przyznania

Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej:

  1. pozostały małżonek(ka);
  2. krewni zstępni;
  3. krewni wstępni;
  4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
  5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Zwłoki niepochowane przez ww. osoby są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.

Dodatkowe wyjaśnienia

W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Sprawienie pogrzebu odbywa się na zasadach obowiązującej umowy zawartej miedzy Miastem Łódź a podmiotem gospodarczym wyłonionym w drodze przetargu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Załatwienie sprawy odbywa się:

 • bez zbędnej zwłoki.

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
90-012 Łódź,
ul. Kilińskiego 102/102a

I Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16
tel.: +48 (42) 207 14 50; fax: +48 (42) 207 14 51
e-mail: 1wps@mops.lodz.pl
(mieszkańcy Bałut i części Polesia)

II Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 30
tel.: +48 (42) 677 15 50; +48 (42) 677-15-53 (faks: wew. 31)
e-mail: 2wps@mops.lodz.pl
(mieszkańcy Śródmieścia i Widzewa)

III Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Będzińska 5
tel.: +48 (42) 684 44 81; fax: +48 (42) 681 61 07
e-mail: 3wps@mops.lodz.pl
(mieszkańcy Górnej i części Polesia)

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • I Wydział Pracy Środowiskowej
   Łódź, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16
   tel.: +48 (42) 207 14 50; fax: +48 (42) 207 14 51
   e-mail: 1wps@mops.lodz.pl
   (mieszkańcy Bałut i części Polesia)
  • II Wydział Pracy Środowiskowej
   Łódź, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 30
   tel.: +48 (42) 677 15 50; +48 (42) 677-15-53 (faks: wew. 31)
   e-mail: 2wps@mops.lodz.pl
   (mieszkańcy Śródmieścia i Widzewa)
  • III Wydział Pracy Środowiskowej
   Łódź, ul. Będzińska 5
   tel.: +48 (42) 684 44 81; fax: +48 (42) 681 61 07
   e-mail: 3wps@mops.lodz.pl
   (mieszkańcy Górnej i części Polesia)

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o sprawienie pochówku ze środków gminy
 • Karta zgonu
 • Akt zgonu – 2 egzemplarze
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 44)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Komórka
Wydział Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt