Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydawanie zaświadczeń o położeniu działki na obszarze zdegradowanym lub na obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji w związku z ustaleniem prawa pierwokupu przez gminę

OPIS SPRAWY

Zaświadczenia o położeniu działki na obszarze zdegradowanym lub na obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji w związku z ustaleniem prawa pierwokupu przez gminę wydawane są na podstawie składanych wniosków. Wniosek może złożyć każdy zainteresowany: osobiście, listownie bądź przez platformę ePUAP.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj na zaświadczenie

7 dni kalendarzowych

KROK 3

Odbierz zaświadczenie

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wnioskuonline(za pomocą platformy ePUAP)
 • możliwość złożenia wniosku osobiście
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • możliwość złożenia wniosku przez pełnomocnika wraz z załączeniem treści pełnomocnictwa oraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • wydanie zaświadczenia nie wymaga wniesienia opłaty skarbowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa
 • zaświadczenie może mieć formę elektroniczną(za pomocą platformy ePUAP)

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze zdegradowanym lub na obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji w związku z ustaleniem prawa pierwokupu przez gminę może złożyć każdy zainteresowany osobiście, listownie bądź poprzez ePUAP, wnioskodawca określa we wniosku sposób odbioru zaświadczenia.
Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami i podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Wniosek może złożyć dowolna osoba, co oznacza, że nie musi tego robić osobiście właściciel nieruchomości.Wniosek we własnym imieniu może złożyć notariusz, pośrednik biura nieruchomości, krewny lub znajomy.

Osoby upoważnione odrębnym pełnomocnictwem zobowiązane są dołączyć do wniosku stosowne pełnomocnictwo oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Zaświadczenie wymagane jest tylko w dwóch przypadkach:

 • gdy nieruchomość jest położona w obrębie, który jest w całości położony na obszarze rewitalizacji,
 • gdy nieruchomość znajduje się w obrębie, który jest częściowo położony na obszarze rewitalizacji.

Odbiór zaświadczenia

 1. Osobiście
  Odbiór osobisty w godzinach pracy Urzędu, w Sekretariacie Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa,
  ul. Piotrkowska 171, II piętro pokój 201
  Kontakt:
  tel. +48 42 638-57-58 lub +48 42 272-63-79
  e-mail: rewitalizacja@uml.lodz.pl
 2. Listownie
  Zaświadczenia wysyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (nie priorytetem), dlatego też sugerujemy, aby wziąć pod uwagę czas, jaki jest niezbędny, by list dotarł drogą pocztową do adresata
 3. Elektronicznie (za pomocą platformy ePUAP)
  Po złożeniu wniosku za pomocą platformy ePUAP zaświadczenie przekazywane jest na skrzynkę odbiorczą ePUAP wnioskodawcy, chyba że zostanie zaznaczony inny sposób doręczenia.
Informacje uzupełniające
 1. Szczegółowe informacje dotyczące zaświadczeń:
  www.rewitalizacja.uml.lodz.pl
 2. Zasięg obszaru rewitalizacji można sprawdzić na internetowej mapie InterSIT
  Przejdź do mapy!
  Zasady korzystania z mapy InterSIT ostały opisane na stronie:
  https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/rewitalizacja/zaswiadczenia-kupnosprzedaz-nieruchomosci/wyszukiwanie-dzialek-i-obrebow-na-obszarze-rewitalizacji/
 3. Wniosek składany osobiście lub za pośrednictwem poczty należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.
 4. W przypadku skorzystania z ePUAP: poprawnie podpisany i wysłany wniosek generuje UPP (Urzędowe Poświadczenia Przedłożenia).
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Na wydanie zaświadczenia czeka się do 7 dni kalendarzowych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy zaświadczenie jest już gotowe do odbioru, zadzwoń: tel. +48 42638-52-98 lub +48 42 272-63-79
e-mail: rewitalizacja@uml.lodz.pl

Miejsce załatwienia

Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
ul. Piotrkowska 171
90-447 Łódź

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Zaświadczenie wydawane jest bezpłatnie.

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty

W przypadku gdy wnioskodawca działa przez upoważnionego przedstawiciela wymagane jest złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) wrazz dowodem uiszczenia opłaty.

Opłata nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

17 zł

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy) Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź Pekao S.A.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście
  • W punktach informacyjno - kancelaryjnych Urzędu Miasta Łodzi:
   • ul. Zachodnia 47
   • al. Piłsudskiego 100
   • al. Politechniki 32
   • ul. Krzemieniecka 2B
  • W punktach kancelaryjnych Urzędu Miasta Łodzi:
   • ul. Piotrkowska 104, budynek B
 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
   ul. Piotrkowska171
   90-447 Łódź
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • wniosek
druk do pobrania
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • upoważnienie / pełnomocnictwo oraz potwierdzenie opłaty w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r.
 • uchwała nr XLII/1095/17 z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. Urz. WŁ z dnia 15 marca 2017 r. poz. 1291 z późn. zm.) w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY