Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Odszkodowanie za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego

OPIS SPRAWY

Za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, wydanej na wniosek właściciela/użytkownika wieczystego, przysługuje odszkodowanie ustalane w drodze negocjacji. W przypadku uzyskania zgodnego stanowiska, co do wysokości odszkodowania, wypłata następuje na podstawie porozumienia. Jeśli natomiast nie dojdzie do uzgodnienia odszkodowania w drodze rokowań, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się
i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

wzór wniosku dostępny w drukach do pobrania

KROK 2

Czekaj na propozycję odszkodowania

ok. 2 miesiące od złożenia wniosku (po zgromadzeniu dokumentacji)

KROK 3

Odpowiedz na pismo

przyjęcie propozycji/ negocjacje/wniosek o tryb administracyjny

KROK 4

Czekaj na informację

otrzymasz informację o dalszym toku procedury w zależności od kroku 3

KROK 5

Podpisz porozumienie w siedzibie urzędu

w przypadku akceptacji propozycji odszkodowania

KROK 6

Wnioskuj o postępowanie administracyjne

w przypadku braku porozumienia

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku pocztą
 • możliwość złożenia wniosku online
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. Wpływ wniosku o ustalenie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne do Wydziału Dysponowania Mieniem.

  Wniosek o wypłatę odszkodowania składa były właściciel (lub użytkownik wieczysty) nieruchomości przejętej pod drogi lub jego pełnomocnik osobiście na kancelarię Urzędu Miasta Łodzi, listem lub elektronicznie za pomocą profilu zaufanego (platforma ePUAP).

 2. Wydział Dysponowania Mieniem gromadzi i weryfikuje dokumenty niezbędne do ustalenia odszkodowania (np. wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi).

 3. Rokowania z wnioskodawcami w sprawie wysokości odszkodowania.

  Wnioskodawca otrzymuje pismo z proponowaną kwotą odszkodowania i musi się odnieść do złożonej propozycji.

 4. W przypadku wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania w proponowanej wysokości, konieczna jest zgoda Prezydenta Miasta Łodzi w formie zarządzenia,a następnie podpisanie porozumienia (umowa cywilnoprawna).

 5. W razie nie uzyskania porozumienia, co do wysokości odszkodowania, były właściciel (użytkownik wieczysty) może złożyć wniosek o ustalenie odszkodowania w tzw. trybie administracyjnym (na podstawie decyzji administracyjnej wydanejw oparciu o operat szacunkowy, sporządzony na potrzeby postępowania administracyjnego).

  Wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji publicznej, za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem.

Informacje uzupełniające
 1. Złożenie wniosku do księgi wieczystej o ujawnienie podziału nieruchomości na podstawie decyzji podziałowej przyspieszy procedurę wypłaty odszkodowania
 2. Podpisanie porozumienia odbywa się w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi - osobiście przez wnioskodawcę lub przez notarialnie ustanowionego pełnomocnika
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 2 lat.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Opłat i Odszkodowań
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV piętro, pok. 466

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 272-61-92, +48 (42) 638-45-81
Pocztą elektroniczną: a.kwapisiewicz@uml.lodz.pl, m.rybak@uml.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź,
 • osobiście:
  • Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami), urna
  • Łódź, ul. Piotrkowska 104, budynek B
 • elektronicznie:
  • ePUAP
  • biznes.gov.pl
  • obywatel.gov.pl

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o ustalenie odszkodowania
druk do pobrania

W przypadku działania przez pełnomocnika:

 • Pełnomocnictwo

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula Informacyjna do pobrania


 • Informacja o numerze rachunku bankowego
druk do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku braku porozumienia w sprawie wysokości odszkodowania, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości, tj. w drodze decyzji administracyjnej (właściwość: Wydziału Skarbu Państwa).

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt