Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Ustalanie odszkodowań za naniesienia i prawo do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym w związku z likwidacją w następstwie roszczeń osoby trzeciej @

OPIS SPRAWY

Wniosek o odszkodowanie za naniesienia roślinne i budowlane może złożyć ich właściciel lub jego spadkobierca. Wniosek o odszkodowanie za prawo do działki może złożyć tylko osoba której to prawo przysługiwało. Ustalenie odszkodowań następuje w drodze decyzji administracyjnej. W toku postępowania na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustalana jest wartość naniesień i prawa do działki.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż dokumenty

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj

na decyzję lub pisemną informację o statusie sprawy

KROK 3

Odbierz decyzję

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w Urzędzie nie wymaga umówienia się
 • decyzja może mieć formę elektroniczną
 • sprawa nie wymaga opłat
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Procedura na wniosek lub z urzędu. O odszkodowanie za naniesienia może wystąpić były właściciel lub jego spadkobierca legitymujący się prawomocnym postanowieniem sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia. O odszkodowanie za prawo do działki może wystąpić wyłącznie osoba, której to prawo przysługiwało. Brak terminu do złożenia wniosku.
 2. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej za pośrednictwem Wydziału Dysponowania Mieniem przy ul. Piotrkowskiej 104.
 3. Po wszczęciu postępowania gromadzony jest materiał dowodowy pozwalający na rozstrzygnięcie sprawy.
 4. Forma dokumentu, który kończy procedurę - decyzja, od której wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Łodzi.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Dwa miesiące od daty wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Wywłaszczeń i Zwrotów Nieruchomości
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-45-85

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Piotrkowska 104 – Kancelaria Główna
  • ul. Piotrkowska 110 – wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku. Ewentualny termin składania dokumentów na wezwanie Urzędu zostanie określony w bieżącej korespondencji.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o odszkodowanie z inwentaryzacją naniesień i decyzją o przyznaniu prawa do działki w ROD.

formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Pełnomocnictwo - w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez pełnomocnika
 • Postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku wystąpienia przez spadkobiercę byłego właściciela naniesień

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)
 • ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o Rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2021.1073)

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt