Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Ujednolicenie terminu użytkowania wieczystego dla spółdzielni mieszkaniowych

OPIS SPRAWY

Dotyczy spółdzielni mieszkaniowych, które posiadają budynki położone na kilku działkach gruntu, do których spółdzielni przysługuje prawo użytkowania wieczystego, a w umowach o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste ustalone różne terminy.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek z uzasadnieniem

należy załączyć odpowiednie dokumenty

KROK 2

Czekaj na rozpatrzenie wniosku

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wymaga złożenia dokumentów w formie papierowej
 • oprócz wniosku należy złożyć:
  • oryginały aktualnych odpisów z ksiąg wieczystych dla nieruchomości objętych ujednoliceniem,
  • oryginały aktualnych wypisów z rejestru gruntów,
  • oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów nabycia bądź oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz
  • uchwałę właściwego organu osoby prawnej wyrażającą zgodę na ujednolicenie terminu.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Jeżeli budynki stanowiące własność spółdzielni położone są na kilku działkach gruntu, do których spółdzielni przysługuje prawo użytkowania wieczystego, a w umowach o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste ustalono różne terminy użytkowania wieczystego, spółdzielnia może żądać od właściciela gruntu zmiany postanowień umownych w celu ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego.

Informacje uzupełniające

Brak

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie, w kolejności wpływu wniosków.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, pokój 252A

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • Listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi, Wydział Dysponowania Mieniem,
   ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.
 • Osobiście:
  • ul. Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera
   (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)
  • oraz w pozostałych punktach kancelaryjnych
   i informacyjno-kancelaryjnych
   Urzędu Miasta Łodzi.

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • Wniosek z uzasadnieniem
 • Aktualne odpisy z ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości objętych ujednoliceniem – oryginały
 • Aktualne wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości objętych ujednoliceniem – oryginały
 • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – oryginał
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów nabycia bądź oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 • Uchwała właściwego organu osoby prawnej wyrażająca zgodę na ujednolicenie terminu użytkowania wieczystego - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1208, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1740, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Dysponowania Mieniem
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt