Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przedłużenie umów użytkowania wieczystego

OPIS SPRAWY

Przesłanki przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości określa art. 236 § 2 Kodeksu cywilnego. Wniosek o przedłużenie może złożyć dotychczasowy użytkownik wieczysty w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu lub wcześniej jeżeli okres amortyzacji zamierzonych na użytkowanym gruncie nakładów jest znacznie dłuższy aniżeli czas, który pozostaje do upływu zastrzeżonego w umowie terminu.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

wskaż nieruchomość

KROK 2

Czekaj na pismo

o dalszych czynnościach w sprawie

KROK 3

Czekaj na pismo

zawierające rozstrzygnięcie wniosku

KROK 4

Podpisz protokół z rokowań

jeżeli wniosek został uwzględniony

KROK 5

Czekaj

na ustalenia w sprawie terminu podpisania aktu notarialnego

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Osoby zainteresowane przedłużeniem okresu użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi winny złożyć stosowny wniosek.
 2. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 104 (miejsce złożenia wniosku w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera).
 3. Przesłanki przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości określa art. 236 § 2 Kodeksu cywilnego.
 4. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zgodę na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego podejmuje Prezydent Miasta, który podejmuje zarządzenie w sprawie przedłużenia okresu użytkowania wieczystego oraz ogłoszenia jej wykazu.
 5. Zakończeniem postępowania jest podpisanie umowy w formie aktu notarialnego (po uprzednim podpisaniu przez strony protokołu z rokowań).
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nie dotyczy.

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Oddział Obsługi Praw do Nieruchomości
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Piotrkowska 110, Łódzkie Centrum Kontaktów z Mieszkańcami
 • listownie:
  • Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
   ul. Piotrkowska 104
   90-004 Łódź
 • pocztą elektroniczną: znn@uml.lodz.pl

Termin składania dokumentów

Przed upływem okresu użytkowania wieczystego.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przedłużenie
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt