Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
28 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego promocji i organizacji wolontariatu w Mieście Łodzi.

Szczegóły konkursu >>>

28 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły konkursu >>>

27 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie podniesienia wysokości świadczenia przysługującego rodzinie zastępczej niezawodowej oraz małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim przeszkolonym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej, za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.

24 marca 2017

W dniu 29 marca 2017 r., w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej, przy ul. Piotrkowskiej 104, odbędzie się XLIV (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Łodzi.
Początek obrad o godz. 11.00.

24 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Ruchliwej bez numeru, Zagadkowej bez numeru, Postępowej bez numeru.

24 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przetarg ograniczony do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: bez nazwy oraz Przedwiośnie bez numeru.

23 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że IV Łódzkie Senioralia odbędą się w dniach 13–26 maja 2017 roku.

23 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Szczegóły konkursu >>>

22 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

Szczegóły konkursu >>>

22 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację programów aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży.

22 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie regrantingu.

21 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo, Finału Marcin Gortat Camp oraz DOZ Maraton Łódź - R.

Szczegóły konkursu >>>

20 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz konserwacji skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe.

17 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach: Pomorskiej 25 oraz dr. Adama Próchnika 10.

17 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Składowej 34, Piotrkowskiej bez numeru, Augustów bez numeru, 6 Sierpnia 26, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 5, Ruchliwej 35, Wólczańskiej bez numeru.

16 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Szczegóły konkursu >>>

15 marca 2017

Miasto Łódź / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza wyniki otwartego naboru partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły konkursu >>>

15 marca 2017

Biuro Strategii Miasta ogłasza wyniki naboru Partnera/ów na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły naboru >>>

15 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi informuje o przyznaniu nagrody w wysokości 15.000 zł Panu Adamowi Kszczotowi, zawodnikowi Rudzkiego Klubu Sportowego w Łodzi, za zdobycie złotego medalu podczas Halowych Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce w Belgradzie.

15 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi informuje o przyznaniu nagrody w wysokości 15.000 zł Panu Sylwestrowi Bednarkowi, zawodnikowi Rudzkiego Klubu Sportowego w Łodzi, za zdobycie złotego medalu podczas Halowych Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce w Belgradzie.

14 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

14 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

Szczegóły konkursu >>>

10 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Szczegóły konkursu >>>

10 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach: Prezydenta Gabriela Narutowicza 35, Henryka Sienkiewicza 37, płk. dr. Stanisława Więckowskiego1/Piotrkowskiej 27, Rewolucji 1905 r. 18, Zielonej 47.

9 marca 2017

Miasto Łódź/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza otwarty nabór na partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9 marca 2017

Prezydenta Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2017 r. dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

6 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego na zasadach regrantingu dotyczącego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Szczegóły konkursu >>>

3 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi informuje, że w dniu 29.03.2017 roku o godzinie 9.00, 10.30, 12.00 i 13.30 odbędzie się egzamin dla osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

2 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2017 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.

1 marca 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza IX edycję konkursu pod nazwą „Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes”.
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3497901
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO