Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
BIP
26 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczących rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

25 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi informuje o podmiotach zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza.

Szczegóły ogłoszenia >>>

22 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych przy ulicach: Kurczaki 65 i 67, Kurczaki bez numeru, Kolińskiego 29, Rojnej 77 i Normandzkiej bez numeru.

22 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Miasta Łodzi usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach: Bolesława Limanowskiego 207, Piotrkowskiej 31, Polskiej Organizacji Wojskowej 19, Nowomiejskiej 5, dr. Adama Próchnika 10, Rewolucji 1905 r. 52, Północnej 19 oraz Złotej 9.

21 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

19 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konkursu ofert dla podmiotów leczniczych, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, na realizację w 2017 r. „Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Łodzi”.

Szczegóły konkursu >>>


19 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie współfinansowania realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Szczegóły konkursu >>>


19 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki wad postawy w Łodzi „Wyprostuj się!” w 2017 r., na obszarze dawnych dzielnic Polesia i Bałut.

15 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości wykaz podmiotów zaproszonych do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu parkingów dla Miasta Łodzi. Etap I.

Szczegóły przetargu >>>


13 września 2017

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej informuje, że w dniu 27.09.2017 r. w turach o godzinach: 9.00, 10.30, 12.00, 13.30 i 15.00 w sali 114 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32 w Łodzi odbędzie się egzamin osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Łodzi.

12 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki zapytania ofertowego na świadczenie usług superwizji grupowych oraz indywidualnych.

Szczegóły zapytania ofertowego >>>


8 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Polarnej 7, Filareckiej 18/18a, Elbląskiej bez numeru, Demokratycznej 107, Kozielskiej 8, Juliusza 20, Józefowskiej bez numeru, Wiośnianej 4.

8 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2017.

Szczegóły konkursu >>>


7 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Kaczeńcowej bez numeru, Augustów bez numeru, 6 Sierpnia 26, Pabianickiej 156/158, Kilińskiego 141 i 141A, Ruchliwej 35 oraz Przędzalnianej 101 i 103.

5 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, dotyczącego aktywizacji społecznej najstarszych mieszkańców Miasta Łodzi oraz promowania idei wolontariatu, polegającego na organizacji i przeprowadzaniu cyklu spotkań edukacyjnych w ramach projektu „60+WOLONTARIAT”.

5 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg ograniczony do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi, przy ulicach Tomaszowskiej bez numeru oraz Przestrzennej bez numeru.

5 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi informuje o podjęciu uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi.

1 września 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Miasta Łodzi usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach: Pabianickiej 204, Paderewskiego 47, 6 Sierpnia 28, Piotrkowskiej 209, Radwańskiej 17 oraz Wschodniej 69.

30 sierpnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki wad postawy w Łodzi „Wyprostuj się!” w 2017 r.

Szczegóły konkursu >>>


29 sierpnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki konsultacji społecznych w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Szczegóły konsultacji >>>


29 sierpnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali użytkowych wraz z udziałem w prawie własności gruntu, stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy ulicach: Tramwajowej 3, Piotrkowskiej 133, Ignacego Paderewskiego 31A oraz Stefana Jaracza 83.

25 sierpnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki dialogu technicznego porzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie podmiotu realizującego zadanie dotyczące dostawy oprogramowania zapewniającego obsługę czytelnika i księgozbioru w bibliotekach miejskich w Łodzi.

Szczegóły dialogu technicznego >>>


23 sierpnia 2017

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, dotyczącego aktywizacji społecznej najstarszych mieszkańców Miasta Łodzi oraz promowania idei wolontariatu, polegającego na organizacji i przeprowadzaniu cyklu spotkań edukacyjnych w ramach projektu „60+WOLONTARIAT”.

Szczegóły konkursu >>>

Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3975872
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO