Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
1983 r.<<

doc. Rajmund Ambroziak, pianista, dyr. i kier. art. Państwowego Teatru Muzycznego - nagroda za działalność artystyczną w dziedzinie upowszechniania kultury muzycznej;

Józef Arkusz, reżyser w Wytwórni Filmów Oświatowych - nagroda za działalność reżyserską w dziedzinie filmu oświatowego i naukowego;

płk. doc. dr Hieronim Bartel, dziekan Wydziału Lekarskiego WAM, harcmistrz - nagroda za całokształt działalności naukowo - badawczej oraz społeczno - instruktorskiej w ZHP;

inż. Tadeusz Chojecki - nagroda za całokształt działalności społecznej i propagandowej z dziećmi i młodzieżą szkolną;

prof. Wiesław Garboliński, artysta plastyk, prof. PWSSP - nagroda za całokształt działalności artystycznej i dydaktycznej w dziedzinie sztuk plastycznych;

Irena Kik, choreograf, kier. art. Zespołu Pieśni i Tańca Włókniarzy "Poltex" oraz Zespołu Pieśni i Tańca Folkloru Łódzkiego przy ZPB im. Obrońców Pokoju - nagroda za całokształt pracy twórczej i zasługi dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;

prof. dr Konstanty Markiewicz, komendant Instytutu Medycyny Wewnętrznej WAM - nagroda za całokształt działalności naukowo - badawczej i dydaktycznej w zakresie nauk medycznych;

Włodzimierz Olejniczak, racjonalizator, mistrz dyplomowany w Fabryce Dywanów "Dywilan" - nagroda za całokształt pracy zawodowej, społecznej i wynalazczej;

Tadeusz Papier, prozaik, publicysta - za całokształt działalności literackiej;

prof. dr Władysław Piotrowski, dyr. Instytutu Ekonomiki Produkcji UŁ - nagroda za całokształt działalności naukowo - badawczej i dydaktycznej w dziedzinie ekonomiki przemysłu i postępu technicznego;

prof. dr Jerzy Rachwalski z Instytutu Organizacji i Zarządzania PŁ - nagroda za całokształt działalności w dziedzinie nauki i techniki oraz organizacji, zarządzania i ekonomiki przemysłu włókienniczego;

Zofia Skalska, emerytowana nauczycielka, instruktor ZHP - nagroda za całokształt pracy oświatowo - wychowawczej i pedagogicznej;

Ewa Wycichowska, choreograf, solistka baletu Teatru Wielkiego - nagroda za działalność artystyczną w dziedzinie sztuki baletowej;

zespół pracowników Zakładu Artykułów Medycznych Centralnego Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Przemysłu Dziewiarskiego w składzie: Alicja Dyczka, Krystyna Lesiakowska, Andrzej Nawrocki, Czesław Okrojek, Krzysztof Raczyński - nagroda za zastosowanie tworzyw sztucznych w medycynie.

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2007-03-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4394
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO