Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian”<<


Projekt „KREOWANIE BIZNESU – WSPARCIE DLA MŁODYCH ŁODZIAN” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 738 839,88 zł, w tym 85% środków na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o projekcie: projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Okres realizacji projektu: od 15 października 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Cel główny projektu: rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród mieszkańców Łodzi, którzy pozostawali bez pracy.

Grupa docelowa: 36 osób w wieku do 30 roku życia.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

 • szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla 35 osób,
 • 245 h doradztwa indywidualnego biznesowego i zawodowego (7h na osobę),
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 30 000,00 zł na osobę) - 32 osoby,
 • wsparcie pomostowe finansowe z przeznaczeniem na bieżące wydatki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wypłacane w okresie do 6 miesięcy do wysokości 1 600,00 zł miesięcznie na osobę - 32 osoby,
 • przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane w okresie do 6 miesięcy do wysokości 1 600 zł miesięcznie na osobę - 22 osoby,
 • wsparcie szkoleniowo – doradcze do wysokości 1 500,00 zł na osobę - 8 osób.

Główne rezultaty projektu:

 • 32 osoby otrzymały bezzwrotne dotacje,
 • 32 nowe miejsca pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • 35 osób w wieku 18-30 lat ukończyło szkolenie na temat prowadzenia działalności gospodarczej,
 • 35 osób w wieku 18-30 lat skorzystało z doradztwa indywidualnego z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • 32 osoby w wieku 18–30 lat otrzymały wsparcie pomostowe dla rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej,
 • 22 osoby w wieku 18–30 lat otrzymały przedłużone wsparcie pomostowe dla prowadzących działalność gospodarczą,
 • 8 osób w wieku 18–30 lat otrzymało wsparcie pomostowe szkoleniowo–doradcze.

Biuro Projektu:
Urząd Miasta Łodzi
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Departament Spraw Społecznych Urząd Miasta Łodzi
93-590 Łódź, al. Politechniki 32 (pok. 224)
tel. (42) 272 63 36


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2015-01-08)
Informację zmodyfikował(a): Katarzyna Kraśniewska (2015-07-20)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 972
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO