Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
2015 r.<<

dr n. humanistycznych Genowefa Franciszka Adamczewska – pani dr Genowefa Adamczewska jest emerytowaną nauczycielką, ale też współzałożycielką i przewodniczącą Stowarzyszenia Komitet Dziecka, którym kieruje nieprzerwanie od 35 lat. Organizacja niesie pomoc dzieciom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych, w tym niepełnosprawnym oraz z rodzin wielodzietnych. Osiągnięcia Stowarzyszenia są w znacznej mierze również wieloletnim dorobkiem i osobistym sukcesem pani doktor. Dr Genowefa Adamczewska jako Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP była jedną z inicjatorek budowy Pomnika Martyrologii Dzieci i Młodzieży w Parku im. Szarych Szeregów, który jest symbolem hołdu dla najmłodszych ofiar wojny. Pani dr Genowefa Adamczewska jest Kawalerem Orderu Uśmiechu oraz laureatką Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”.

Barbara Chowaniec – pani Barbara Chowaniec jest siostrą zakonną Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych (Sióstr Salezjanek), pracownikiem socjalnym i teologiem z Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego „Ochronka Bałucka” Sióstr Salezjanek. Siostra Barbara angażuje się od lat w pomoc na rzecz najuboższych bałuckich dzieci i ich rodzin. Odznacza się wielką charyzmą oraz bezgranicznym oddaniem dla podopiecznych i ich rodzin. Siostra Barbara realizuje się na wszystkich polach działalności „Ochronki Bałuckiej”. Organizacja ta prowadzi dom dziecka, hostel, niepubliczne i bezpłatne przedszkole oraz oratorium-świetlicę. Siostry, w tym Barbara Chowaniec, starają się stworzyć rodzinną atmosferę oraz poczucie materialnego i duchowego bezpieczeństwa dla dzieci z rodzin ubogich, patologicznych i dysfunkcyjnych. Uczą podopiecznych samodzielności, wpajają im najlepsze chrześcijańskie wartości, a poprzez systematyczną naukę wyrównują ich szanse edukacyjne.

Maria Izabela Gajek – pani Maria Gajek jest członkiem-założycielem i terapeutą rodzinnym w Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia i Psychoterapii. Przez wiele lat pełniła funkcję prezesa, a obecnie jest skarbnikiem Stowarzyszenia. Pani Maria Gajek z dużym zaangażowaniem działa na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest członkiem Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Prezydencie Miasta Łodzi oraz kierownikiem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Przez 18 lat kierowała Hotelem dla Matek z Dziećmi Chroniących się przed Przemocą. W tym czasie placówka udzieliła pomocy schroniskowej i terapeutycznej około 3500 osobom. Co więcej, pani Maria Gajek współpracuje z innymi organizacjami społecznymi przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu, np. z Ligą Kobiet Polskich, Centrum Praw Kobiet, Międzynarodową Fundacją Kobiet czy Fundacją Opoka.

ks. Michał Makula – ksiądz Michał Makula jest proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi. Od ośmiu lat pełni funkcję sekretarza w Zarządzie Regionu Łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej. Ks. Michał Makula jest ponadto rycerzem Ewangelickiego Zakonu Joannitów, który pomaga w prowadzeniu stacji socjalnej i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego działających przy parafii. Ks. Michał Makula jako proboszcz wspiera działalność koncertową, którą prowadzi Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza. Jest organizatorem wielu akcji charytatywnych dla rodzin, dzieci i młodzieży. Ks. Michał Makula kontynuuje prace remontowe rozpoczęte przez śp. ks. bp. Mieczysława Cieślara. W minionych latach wykonano szereg prac w kościele ewangelickim św. Mateusza i uratowano wiele zabytków znajdujących się w części ewangelickiej Starego Cmentarza. Laureat współpracuje z Fundacją na rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera przy remoncie jednego z najważniejszych zabytków Starego Cmentarza. Jest członkiem kapituły przyznającej nagrodę „Serce Łodzi”.

dr n. chemicznych Dorota Puchowicz – pani dr Dorota Puchowicz jest pracownikiem naukowym Instytutu Włókiennictwa Politechniki Łódzkiej oraz prezesem Stowarzyszenia „Mocni w Duchu”. Pani dr Dorota Puchowicz codziennie poświęca się działalności na rzecz najuboższych dzieci w prowadzonej przez stowarzyszenie w śródmieściu Łodzi świetlicy „Anielsko”. Od 15 lat pani dr Dorota Puchowicz prowadzi także wolontariat w Stowarzyszeniu „Mocni w Duchu”. Organizacja ta współpracuje z administracją publiczną, realizując zadania na rzecz miasta w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii czy przemocy w rodzinie. Pani dr Dorota Puchowicz, realizując się na wszystkich polach działalności Stowarzyszenia, wykazuje się wielką pomocą na rzecz biednych dzieci.

Fotografia laureatów nagrody


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej
Informację wprowadził(a): Katarzyna Kraśniewska (2015-05-15)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2015-11-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1744
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO