Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Referendum ogólnokrajowe 2015<<

2015-07-02
ostatnia aktualizacja: 2015-09.05

Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

 1. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego:

  1. Zarządzenie Nr 1774/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Łodzi Miejskiego Zespołu ds. Referendum Ogólnokrajowego w 2015 r.


  2. Zarządzenie Nr 1690/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Łodzi miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów i haseł referendalnych w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. oraz urzędowych oświadczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.


  3. Uchwała Nr XIV/291/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Łodzi zakazu umieszczania plakatów i haseł dotyczących referendów ogólnokrajowych na niektórych budynkach publicznych, a także na określonych częściach terenów publicznych z przyczyn związanych z ochroną zabytków bądź środowiska


 2. Obwody głosowania:

  1. Uchwała Nr LVII/1200/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na stałe obwody głosowania (z późn. zm.)


  2. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o możliwości zgłaszania wniosków w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji
   treść informacji >>>


  3. Uchwała Nr XIV/308/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i areszcie śledczym oraz zespołach domów studenckich, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.


  4. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 lipca 2015 r. o obwodach głosowania, ich numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
   treść informacji >>>


  5. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Referendum Ogólnokrajowego w 2015 r. o możliwości uzyskania pomocy w znalezieniu właściwej dla miejsca zamieszkania siedziby obwodowej komisji do spraw referendum
   treść komunikatu >>>


  6. Mapa obwodów głosowania >>>


 3. Informacje dla osób niepełnosprawnych >>>


 4. Spisy wyborców:

  1. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o dopisywaniu do spisów wyborców
   treść informacji >>>
   • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w części A [>>>.doc] [>>>.pdf]


  2. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania
   treść informacji >>>
   • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania [>>>.doc] [>>>.pdf]


  3. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o udostępnieniu do wglądu spisów osób uprawnionych do udziału w referendum
   treść informacji >>>
   • Wniosek o udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum [>>>.doc] [>>>.pdf]


  4. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o możliwości udziału w głosowaniu przez osoby zameldowane tylko na pobyt czasowy
   treść informacji >>>


 5. Głosowanie korespondencyjne:

  1. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o prawie osób uprawnionych do udziału w referendum do głosowania korespondencyjnego
   treść informacji >>>
   • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego [>>>.doc] [>>>.pdf]


 6. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych w kraju:

  1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
   treść informacji >>>


 7. Obwodowe komisje do spraw referendum:

  1. Informacja o wysokości diet w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
   treść informacji >>>


  2. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju
   treść informacji >>>


  3. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej: gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji do spraw referendum w kraju
   treść informacji >>>


  4. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Referendum Ogólnokrajowego dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum
   treść komunikatu >>>
   • Wzór zgłoszenia [>>>.doc] [>>>.pdf]
   • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz. 671 z późn. zm.)

  5. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Referendum Ogólnokrajowego w sprawie losowania składów obwodowych komisji do spraw referendum
   treść komunikatu >>>


  6. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Referendum Ogólnokrajowego w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji do spraw referendum
   treść komunikatu >>>

  7. Zarządzenie Nr 1696/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.


  8. Informacja dotycząca terminów szkoleń dla członków obwodowych komisji do spraw referendum
   treść informacji >>>


  9. Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji do spraw referendum >>>


  10. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Referendum ogólnokrajowego w 2015 r. w sprawie godzin pracy obwodowych komisji do spraw referendum
   treść komunikatu >>>


 8. Głosowanie za granicą i na polskich statkach morskich:

  1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o możliwości rejestracji w systemie e-wybory dla obywateli polskich pragnących głosować za granicą
   treść informacji >>>


 9. Państwowa Komisja Wyborcza

  1. Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania
   treść informacji >>>Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2015-06-24)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2015-09-05)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 10052
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO