Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
2016<<

edycja wiosna 2016 rok

dr hab. n. ekonom. Paweł Baranowski – jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Łódzkim, ekspertem w Narodowym Banku Polskim i Narodowym Centrum Nauki. Pan dr Paweł Baranowski to współtwórca lokalnej komórki Instytutu Ekonomicznego NBP – Zespołu Regionalnego w Łodzi, ale też współtwórca i członek redakcji serii wydawniczej Lodz Economics Working Papers.

Iwona Bednarek – pełni obowiązki dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera. W ostatnich latach placówka pod jej kierownictwem ustawicznie się rozwija oraz otrzymała szereg certyfikatów i nagród. Poprawia się jakość wykonywanych świadczeń, komfort pobytu pacjenta i warunki pracy personelu.

Bronisław Grzelak – jest instruktorem kulturalno-wychowawczym w Widzewskich Domach Kultury oraz doskonałym organizatorem i animatorem działalności społeczno-kulturalnej, pomysłodawcą i współrealizatorem wielu wydarzeń artystycznych. Pan Bronisław Grzelak bezinteresownie współpracuje z Widzewską Galerią Ekslibrisu.

Krystyna Jakóbowska – jest wolontariuszką i społeczniczką. Od dwóch kadencji działa w Radzie Osiedla Bałuty-Centrum. Jest inicjatorką wielu przedsięwzięć Rady. Aktywizuje dzieci, seniorów i osoby niepełnosprawne na swoim osiedlu.

Robert Antoni Jasiński – jest trenerem Taekwon-do - m.in. Kadry Młodzików i Juniorów Województwa Łódzkiego oraz Kadry Narodowej Słowacji. Wychował wielu utytułowanych zawodników rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej. Pan Robert Jasiński jest prezesem Klubu Taekwon-do Tradycyjnego oraz Okręgowego Związku Taekwon-do w Łodzi.

Grzegorz Sławomir Kaczmarek – jest ekologiem i urbanistą z zawodu. Prowadzi Schronisko dla Zwierząt w Łodzi będąc jego dyrektorem. Ośrodek przeżywa obecnie okres wzmożonej aktywności charakteryzujący się nowymi inicjatywami, które pozytywnie wpływają na poprawę losu zwierząt będących jego podopiecznymi oraz znacząco zmniejszyły liczbę psów i kotów w schronisku.

Kazimierz Antoni Kluska – jest samorządowcem i społecznikiem. Był radnym Rady Miejskiej w Łodzi w V i VI kadencji. Pan Kazimierz Kluska jest byłym przewodniczącym Rady Osiedla Widzew Wschód. Zainicjował wiele lokalnych inwestycji i przedsięwzięć. Jest członkiem Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi.

prof. dr hab. inż. Izabella Joanna Krucińska – jest nauczycielem akademickim na Politechnice Łódzkiej, prodziekanem ds. nauki, kierownikiem Katedry Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej. Pani prof. Izabella Krucińska jest ponadto dyrektorem Kolegium Towaroznawstwa i jednym z założycieli Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego, która wspomaga rozwój włókiennictwa.

Eugeniusz Lipert – jest emerytowanym żołnierzem zawodowym, weteranem misji zagranicznych. Realizuje się jako członek Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Pan Eugeniusz Lipert jest ponadto prezesem koła nr 40 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Łodzi.

Iwona Agnieszka Maciaszczyk – jest harcmistrzynią i instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego. Spełnia się jako komendantka Szczepu Harcerskiego im. Bohaterów Warszawy w Szkole Podstawowej nr 72. Pani Iwona Maciaszczyk jest także zastępcą komendanta i skarbnikiem w Hufcu ZHP Łódź-Bałuty „Promienistych”. Jako społecznik działa na rzecz bałuckiej młodzieży.

Jarosław Olbrychowski – jest prezesem Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, przewodniczącym łódzkiego oddziału tej organizacji oraz prezesem Fundacji Memoria Condita. Pan Jarosław Olbrychowski był producentem filmów dokumentalnych oraz Łódzkim Komisarzem Filmowym. Co więcej, realizował się jako członek Rady Osiedla Bałuty Doły.

Marta Olesińska – jest z zawodu dziennikarką, a obecnie pracownikiem Schroniska dla zwierząt w Łodzi. Pani Marta Olesińska od lat działa na rzecz poprawy bytu zwierząt będących podopiecznymi łódzkiego schroniska przy ul. Marmurowej. Inicjatywy, w które się angażuje, wpływają pozytywnie na los zwierząt, ale też prowadzą do zmniejszania się z roku na rok liczby podopiecznych schroniska.

Włodzimierz Pajdowski – jest wiceprezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zarządu Okręg Łódź. Jednocześnie pan Włodzimierz Pajdowski jest delegatem Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Przekazuje kolejnym pokoleniom wiedzę o AK oraz współorganizuje święta i wydarzenia o charakterze patriotycznym.

Marian Paternoga – jest emerytowanym żołnierzem zawodowym i wiceprezesem zarządu okręgowego Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych w Łodzi. Działa na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Pan Marian Paternoga został odznaczony medalami „Pro Patria” i „Pro Memoria”. Realizuje się także jako członek komisji Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi w dorocznym konkursie „Losy żołnierza”.

Mirosław Pejka – jest przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz przewodniczącym Łódzkiej Rady Związku Sybiraków. Inicjuje wiele działań mających na celu upamiętnienie zesłańców Sybiru, ale też aktywnie działa na rzecz osób represjonowanych i środowisk kombatantów. Przez cztery lata był zesłańcem na Syberii.

Adam Tadeusz Przepałkowski – jest prezesem Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin. Pan Adam Przepałkowski kultywuje tradycje powstań narodowych oraz czynu niepodległościowego podjętego przez Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego. Przybliża sylwetki działaczy niepodległościowych łódzkiej młodzieży. Ponadto, pan Adam Przepałkowski roztacza opiekę nad grobami uczestników powstań narodowych.

Zbysław Stanisław Raczkiewicz – jest prezesem Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Jest znany również jako współzałożyciel tajnej organizacji patriotycznej Narodowy Ruch Odrodzenia czy członek rady programowej klubów historycznych im. gen. Grota-Roweckiego. Pan Zbysław Raczkiewicz jest organizatorem klubów historycznych im. Armii Krajowej w Łodzi i województwie oraz członkiem Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Włodzimierz Kazimierz Rudnicki – jest plastykiem. Opracowuje graficznie książki i wydawnictwa przeznaczone dla towarzystw bibliofilskich. Przez blisko ćwierć wieku bezinteresownie współpracował z Widzewską Galerią Ekslibrisu. Jest członkiem Stowarzyszenia Widzewscy Przyjaciele Ekslibrisu w Łodzi. Pan Włodzimierz Rudnicki został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Kazimierz Mieczysław Skibicki – jest członkiem Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. W czasach stalinowskich był członkiem patriotycznej organizacji młodzieżowej działającej na terenie Łodzi i walczącej z komunistycznym systemem. Za tę działalność został skazany na 10 lat więzienia. Pan Kazimierz Skibicki nadal pomaga w organizacji patriotycznych wydarzeń oraz przybliża młodzieży realia stalinowskiego systemu.

Ewa Magdalena Szmitka – jest społeczniczką, współtwórczynią i wiceprezesem Klubu Sportowego „KONTRA”, pierwszego w Łodzi klubu sportowego zrzeszającego piłkarki, siatkarki i koszykarki amatorki. W ramach aktywizacji sportowej mieszkańców prowadzi m.in. projekt „Kobiety na boiska”. Pani Ewa Szmitka jest też przewodniczącą Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Sportu Powszechnego. Jako przedsiębiorca wdraża strategię społecznej odpowiedzialności biznesu.

Iwona Renata Zatorska-Sytyk – przez 5 lat była dyrektorem łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Bezpośrednio nadzorowała realizację takich inwestycji jak budowa autostrad A1 i A2 czy dróg ekspresowych S8 i S14. Dzięki nim Łódź wkrótce stanie się jednym z najlepiej skomunikowanych miast w Polsce, a z Łodzi zostanie wyprowadzony tranzyt. Pani Iwona Zatorska-Sytyk włożyła również ogromny wkład w prace poprzedzające realizację S14.

Klub Krytyki Politycznej w Łodzi – od 2007 r. ożywia zainteresowanie łodzian ważnymi problemami społecznymi oraz historią miasta organizując otwarte dyskusje, warsztaty i seminaria oraz akcje artystyczne ściśle współpracując z innymi organizacjami społeczno-kulturalnymi. Przez cztery lata prowadził Świetlicę Kulturalną Krytyki Politycznej wraz z księgarnią. Klub zrealizował kilkaset wydarzeń poświęconych różnorodnej tematyce, zapraszając do miasta kilkuset artystów, intelektualistów, publicystów i naukowców.

Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi – powstał w 1981 r. i jest jedynym w naszym Mieście stowarzyszeniem zajmującym się historią komunikacji miejskiej. Popularyzuje wiedzę o historii transportu zbiorowego i odnawia stare pojazdy. Klub opiekuje się zabytkową zajezdnią tramwajową na Brusie, gdzie społecznie prowadzi muzeum transportu. Jest inicjatorem i współrealizatorem Tramwajowej Linii Turystycznej. Klub prowadzi także działalność popularyzatorską.

Miejski Klub Sportowy „Metalowiec” Łódź – powstał w 1946 r. z inicjatywy łódzkich zakładów pracy branży metalowej. Przez 70 lat jego działalności przewinęło się ponad 20 tys. sportowców i co najmniej 300 działaczy. Ma wielu utalentowanych wychowanków, którzy zdobyli liczne medale i tytuły mistrzowskie. Pracę w klubie zaczynało także wielu znanych i cenionych trenerów. Metalowiec jest też znany z organizowania imprez sportowych dla najmłodszych, w tym realizacji akcji „Wciągamy dzieci z bramy”.

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. Sandora PetÖfiego w Łodzi – powstało w 1981 r. Działa na rzecz przybliżania wiedzy o Węgrzech, w tym historii, kultury i wiedzy na temat tego kraju. Organizacja promuje współpracę polsko-węgierską. Towarzystwo współpracuje z wieloma łódzkimi szkołami i samorządami węgierskimi. Organizuje wydarzenia skierowane m.in. do łódzkiej młodzieży, ale też ludzi kultury. Co więcej, jego członkowie działają na rzecz propagowania polskiej kultury na Węgrzech.


Edycja jesień 2016 rok

Leszek Bonar – jest dziennikarzem muzycznym i prezenterem telewizyjnym, muzykiem, pedagogiem i animatorem kultury. Prowadzi koncerty charytatywne. Wspiera inicjatywy o charakterze społecznym. Promuje łódzką kulturę, pochodzących z Łodzi artystów i tutejsze instytucje kultury. Jest laureatem odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Jerzy Domagała – jest działaczem „Solidarności”, Związku Weteranów III Konspiracji, Komitetu Obrony Więzionych dla Przekonania oraz Konfederacji Polski Niepodległej. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim za działalność na rzecz odzyskania niepodległości Polski.

hm. Ewa Grabarczyk – była Komendantem Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego, członkiem Rady ds. organizacji pozarządowych przy Prezydencie Miasta Łodzi, a także Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jest wiceprezesem zarządu Fundacji Centrum Dialogu Kostiuchnówka i członkiem Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Otrzymała wiele nagród i wyróżnień.

hm. Krzysztof Jakubiec - był zastępcą Komendanta Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego i dyrektorem XXIX LO w Łodzi. Jest wiceprezesem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Szare Szeregi, cenionym pedagogiem, wychowawcą, a także propagatorem wychowania patriotycznego.

Andrzej Kaczorowski – działa na rzecz rewitalizacji społecznej śródmiejskich terenów Widzewa oraz w interesie seniorów. Aktywnie wspiera rozwój Widzewskiej Manufaktury i Księżego Młyna. Jest prezesem Sportowego Stowarzyszenia Piłkarskiego „Młoda Kadra" oraz przewodniczącym Zarządu Osiedla Stary Widzew.

Zdzisław Kondratowski – jest prezesem Łódzkiego Związku Szermierczego, a także instruktorem klasy I szermierki sportowej. Wychował wielu medalistów Mistrzostw Polski w kategorii młodzików. Jest uznawany za współtwórcę łódzkiej „potęgi szabli”.

Renata Leder – jest pedagogiem w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111. Współdziała ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków w zbiórce żywności, a także z organizacjami młodzieżowymi na rzecz uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej. Pomaga osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

Teresa Łęcka – jest dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Była dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19, Szkoły Podstawowej nr 164 i Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Kładzie nacisk na wychowanie patriotyczne oraz pomoc potrzebującym.

Ewa Maćkowiak – pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Górna. Aktywnie włącza się w działalność kulturalno-oświatową prowadzoną dla dzieci i młodzieży oraz stara się aktywizować lokalne środowisko. Jest propagatorem czytelnictwa. Prowadzi Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci. Jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W 2011 r. otrzymała tytuł Kobiety Niezwykłej nadawany przez Kapitułę Kobiet z Pasją.

Małgorzata Oracz – jest radną Rady Osiedla Chojny, ale też cenionym nauczycielem i wychowawcą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5. Promuje wielokulturowość związaną z dziejami Łodzi i regionu. Współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Łodzi. Założyła Szkolne Koło Przyjaciół Łodzi.

Teresa Patrzyczna – jest członkiem Związku Sybiraków. Była wraz z rodziną deportowana na Sybir. Po powrocie do kraju organizowała wysyłki darów dla Rodaków na Białoruś, Litwę i do Kazachstanu. Pomagała organizować wakacje w Polsce dzieciom z Kresów Wschodnich. Jest sekretarzem redakcji rocznika „My, Sybiracy”. Za swoją działalność otrzymała liczne odznaczenia.

Wioleta Pawlik-Nowacka - działa na rzecz zwierząt m.in., jako przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i zapobiegania bezdomności. Pracuje w Łódzkim Stowarzyszeniu Pomocy Szkole. Jest wiceprzewodniczącą Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi – także na rzecz osób niepełnosprawnych.

mjr Wojciech Pinkier – jest szefem sekcji kadr w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym, a także pełni obowiązki Wojskowego Komendanta Garnizonu Łódź. Współpracuje z wieloma organizacjami – np. z ZHP, Organizacją „Strzelec”, Stowarzyszeniem Historycznym „Strzelcy Kaniowscy” czy Kompanią BRUS. Promuje służbę wojskową i wychowanie patriotyczne. Jest laureatem m.in. medalu Pro Patria.

Aldona Plucińska – jest etnografem i kustoszem w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Ponadto znana jest jako artysta plastyk, pedagog i autorka podręcznika do edukacji regionalnej. Prowadzi szeroką działalność popularnonaukową. Wykłada na Uniwersytecie III wieku w Łodzi. Współpracuje z „Klubem Piotrkowska 97” i wydawnictwem „Księży Młyn”. Otrzymała nagrodę Gloria Artis, Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Jolanta Proszak – jest nauczycielem i pedagogiem w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima, gdzie prowadzi pracownię fotograficzną i koło Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz nauczycielem zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych czy seniorów. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Jest działaczką Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. Promuje Łódź przez fotografię, przygotowuje młodzież do udziału w miejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach, m. in. na Ukrainie i Białorusi.

ks. Remigiusz Recław – jest jezuitą i jednocześnie dyrektorem Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym i duszpasterzem zespołu „Mocni w Duchu". Dzięki jego inicjatywom do Łodzi rokrocznie zjeżdżają tysiące ludzi: na warsztaty muzyczne dla dzieci czy wydarzenia halowe zwane Forum. Stworzył inicjatywę o nazwie Uwielbieniowa Łódź Ratunkowa.

Ludwik Rossowski – jest członkiem Związku Sybiraków i Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Z jego inicjatywy powstało Archiwum Historyczne Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków. Jest założycielem i redaktorem rocznika „My, Sybiracy”. Został wyróżniony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał też tytuł Honorowy Kustosz Pamięci Narodowej.

Krystyna Skolecka-Kona – jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi i zasłużonym wieloletnim działaczem samorządu adwokackiego. Wiele spraw na rzecz łódzkiego społeczeństwa prowadziła bezinteresownie. Była działaczką opozycji w okresie PRL, za co została internowana w stanie wojennym. Jest laureatką wielu nagród, w tym Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Alexander Warrikoff – jest adwokatem, ale też fundatorem naprawy figury konia i restauracji zabytkowego budynku lecznicy dla zwierząt przy ul. Kopernika 22. Jej współzałożycielem był Hugo Warrikoff, dziadek pana Aleksandra. Nasz dzisiejszy laureat przez wiele lat przekazywał darowizny na rzecz łódzkiego ZOO i Starego Cmentarza.

Radosław Widłak – jest zastępcą przewodniczącego Rady Osiedla Bałuty-Centrum. Działa w sferze społecznej oraz na rzecz ekologii. Aktywnie działał w Stowarzyszeniu „Zamiast Trzepaka" i współpracował z Fundacją Miejski Kolektyw przy pilotażowym projekcie mającym zaangażować mieszkańców Bałut w kontakt z podmiotami publicznymi i poszerzanie wiedzy o samorządzie.

Krystyna Wilczyńska – jest członkiem Rady Osiedla „Teofilów-Wielkopolska" oraz społecznikiem. Była dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 192, społecznym kuratorem sądowym i członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jako osoba związana z oświatą pełniła funkcję opiekuna społecznego. Współpracowała z Domem Kultury „Na Żubardzkiej”. Działała w radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

Zbigniew Wodo - był dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Jest znany jako działacz społeczny i filantrop. Funduje stypendia Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole dla najzdolniejszych uczniów. Wiele razy świadczył społeczne doradztwo prawne dla łodzian. Współpracował m.in. z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości. Został wybrany Łódzkim Filantropem Roku 2008.

Mieczysław Wutke – jest działaczem Związku Sybiraków oraz członkiem zespołu redakcyjnego rocznika „My, Sybiracy". Organizował wysyłki darów dla Rodaków deportowanych na Białoruś i do Kazachstanu. Pomagał organizować wakacje w Polsce dzieciom z Kresów Wschodnich. Wspomagał budowę Pomnika Chwały Armii Łódź, symbolicznych grobów i tablic upamiętniających Sybiraków. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Zesłańców Sybiru.

Klub Żużlowy „Orzeł" Łódź - jest liderem Nice Polskiej Ligi Żużlowej. Został założony w 2005 r. Klub jest bezpośrednim kontynuatorem łódzkich powojennych tradycji żużlowych. Przystąpił do rozgrywek w II lidze w 2006 r., a cztery lata później „Orzeł” awansował do I ligi. Trwa budowa nowoczesnego stadionu dla Klubu, jej zakończenie planowane jest w styczniu 2018 r. Centrum motorowe przy ul. 6 Sierpnia ma być najnowocześniejszym w Polsce miejscem tego typu. Klub promuje Łódź poprzez sport – na mecze przychodzą tysiące łodzian, w tym całe rodziny, od maluchów do seniorów.

Fotografia laureatów Odznaki


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej
Informację opracował(a): Ewelina Koper (2016-05-17)
Informację wprowadził(a): Martyna Hanuszkiewicz (2016-05-17)
Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (2016-11-14)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1531
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO