Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz nagród dla trenerów<<

2016-11-21
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-16

Ogłoszenie

Zgodnie z § 10 załącznika do uchwały Nr XII/242/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/730/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2016 r., § 10 załącznika do uchwały Nr XII/243/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/729/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2016 r., § 10 załącznika do uchwały Nr XII/244/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznania nagród dla trenerów, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/728/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2016 r., Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków o przyznanie:

 • stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
 • nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
 • nagród dla trenerów.

Prosimy o zapoznanie się z w/w uchwałami zawierającymi szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów i nagród.

Kwoty przeznaczone do rozdysponowania wynoszą:

 • Stypendia – 116.770 zł;
 • Nagrody – 329.500 zł

Druki wniosków obowiązujące w II półroczu 2016 r.
wraz ze stosownymi załącznikami, należy składać
w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ
(ul. ks. Skorupki 21 III p. pokój 13),
do dnia 5 grudnia 2016 r. do godz. 16.00.

Przypominamy, że wnioski muszą być podpisane przez osoby upoważnione statutowo do składania, w imieniu klubu, oświadczeń woli (obowiązuje zasada stosowana przy składaniu ofert).

Wnioski:

 • nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne,
 • z brakującymi podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli,
 • złożone w Wydziale Sportu lub nadesłane drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie (w przypadku przesłania wniosku drogą pocztową, o terminie jego złożenia decyduje data wpływu do Wydziału Sportu),
 • złożone na niewłaściwych drukach,
nie będą rozpatrywane.

Prosimy wpisywać wyłącznie wyniki wskazane w kryteriach zawartych w wyżej wymienionych uchwałach Rady Miejskiej w Łodzi.

Druki wniosków oraz teksty uchwał znajdują się w na stronie http://bip.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji udziela Pan Rafał Niewczas p. 13, tel. 638-55-84 email: r.niewczas@uml.lodz.pl
oraz Pani Monika Stefaniak, p. 9, tel. 638-48-75 email: m.stefaniak@uml.lodz.pl.

Pliki do pobrania:

 • Wniosek o przyznanie stypendium sportowego [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Wniosek o przyznanie nagród dla zawodnika/zawodniczki - sporty indywidualne [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Wniosek o przyznanie nagród dla zawodników/zawodniczek - gry zespołowe [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Wniosek o przyznanie nagrody dla trenera [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Zestawienie zbiorcze [>>>.doc] [>>>.pdf]

Informacja o przyznanych stypendiach i nagrodach:


Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Sportu
Informację opracował(a): Rafał Niewczas (2016-11-21)
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2016-11-21)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2016-12-16)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1709
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO