Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Konsultacje społeczne w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania <<

2017-08-04
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-29

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 6639/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 4 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 12 sierpnia 2017 r. do dnia 26 sierpnia 2017 r., w formie składania propozycji, uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, który będzie dostępny do pobrania:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl,
  • na portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl w zakładce „Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi”,
  • na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, http://mops.lodz.pl, a także
  • w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, w godzinach pracy urzędu.

Wypełniony formularz można przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres: konsultacje@mops.lodz.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź,
  • bezpośrednio do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź, w godzinach pracy urzędu.

Uwaga:
Propozycje, uwagi i opinie

  • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji,
  • złożone na formularzu konsultacji, ale z datą wpływu przed dniem 12 sierpnia 2017 r., bądź po dniu 26 sierpnia 2017 r.,
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem
- nie będą uwzględnione.

Pliki do pobrania

Wyniki konsultacji:


Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Informację opracował(a): Sylwester Kacprzak (2017-08-04)
Informację wprowadził(a): Małgorzata Pająk (2017-08-04)
Informację zmodyfikował(a): Małgorzata Pająk (2017-08-29)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 301
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO