Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Archiwum ogłoszeń Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi - 2007 r.<<

2007-11-29

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przybyszewskiego, Lodowej, Milionowej, do terenów kolejowych.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały nr XX/405/07 z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przybyszewskiego, Lodowej, Milionowej, do terenów kolejowych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, 94-016 Łódź, ul. Wileńska 53/55, w terminie do dnia 11 stycznia 2008 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Łodzi
Jerzy KROPIWNICKI

Obszar objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego >>>


2007-11-29

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenach „Posiadeł wodno-fabrycznych K. Scheiblera, L. Grohmana i L. Geyera” oraz placu Reymonta.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały nr XVI/273/07 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenach „Posiadeł wodno-fabrycznych K. Scheiblera, L. Grohmana i L. Geyera” oraz placu Reymonta zmienionej uchwałą nr XX/403/07 z dnia 25 października 2007 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, 90- 016 Łódź, ul. Wileńska 53/55, w terminie do dnia 11 stycznia 2008 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Łodzi
Jerzy KROPIWNICKI

Obszar objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego >>>


2007-09-11

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Traktorowej, Rąbieńskiej, Krzysztofa Cedry, zmieniającego obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr LXXIX/766/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 1998 r., w granicach tego planu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Łodzi nr LXXIII/1414/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Traktorowej, Rąbieńskiej, Krzysztofa Cedry, zmieniającego obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr LXXIX/766/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 1998 r., w granicach tego planu wraz z prognozą na środowisko w dniach od 18 września do 16 października 2007 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. ks. Bp. W. Tymienieckiego 5, pokój nr 203 w godzinach:
 • poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od 10.00 do 15.00
 • wtorek - od 9.00 do 16.30
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 października 2007 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. ks. Bp. W. Tymienieckiego 5, pokój 203, w godz. 10.00 - 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Łodzi na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, ul. ks. Bp. W. Tymienieckiego 5, 90-365 Łódź, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2007 r.

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi
Włodzimierz TOMASZEWSKI


2007-09-11

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 34 w związku z art. 32 ust.1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 209 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Traktorowej, Rąbieńskiej, Krzysztofa Cedry, zmieniającego obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr LXXIX/766/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 1998 r., w granicach tego planu został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wykaz dostępny jest w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. ks. Bp. W. Tymienieckiego 5, pokój 207 w godzinach: 10.00 - 15.00.

Zgodnie z art. 31 w/w ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu.

Zgodnie z art. 31 oraz art. 43 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w związku z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) uwagi mogą być składane w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu tj. do dnia 30 października 2007 r.

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi
Włodzimierz TOMASZEWSKI


2007-08-31

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 1. dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedli: Zdrowie-Mania, Złotno, w rejonie ulic: Krzemieniecka, Retkińska, Kusocińskiego, Armii Łódź, Brus, Przygraniczna, Spadochroniarzy, Namiotowa, Krańcowa, Konstantynowska,
 2. dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedli: Zdrowie-Mania, im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, w rejonie ulic: Srebrzyńska, Wieczność, Siewna, Borowa, do terenu kolejowego,
 3. dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie-Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa,
 4. dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Złotno, w rejonie ulicy Stare Złotno,
 5. dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie-Mania, w rejonie ulic: Krzemieniecka, Krakowska, Siewna, Wieczność, Srebrzyńska, do terenu kolejowego,
 6. dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie-Mania, w rejonie ulic: al. Unii Lubelskiej (do terenu kolejowego),al. ks. bp. Władysława Bandurskiego, Krzemieniecka.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łodzi:

 1. uchwały nr XVI/266/07 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedli: Zdrowie-Mania, Złotno, w rejonie ulic: Krzemieniecka, Retkińska, Kusocińskiego, Armii Łódź, Brus, Przygraniczna, Spadochroniarzy, Namiotowa, Krańcowa, Konstantynowska,
 2. uchwały nr XVI/267/07 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedli: Zdrowie-Mania, im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, w rejonie ulic: Srebrzyńska, Wieczność, Siewna, Borowa, do terenu kolejowego,
 3. uchwały nr XVI/268/07 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie-Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, Konstantynowska, Krańcowa,
 4. uchwały nr XVI/269/07 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Złotno, w rejonie ulicy Stare Złotno,
 5. uchwały nr XVI/270/07 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie-Mania, w rejonie ulic: Krzemieniecka, Krakowska, Siewna, Wieczność, Srebrzyńska, do terenu kolejowego,
 6. uchwały nr XVI/271/07 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Zdrowie-Mania, w rejonie ulic: al. Unii Lubelskiej (do terenu kolejowego), al. ks. bp. Władysława Bandurskiego, Krzemieniecka.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, 90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 5, w terminie do dnia 21 września 2007 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi
Włodzimierz TOMASZEWSKI

Obszary objęte uchwałami o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego >>>


2007-07-31

MPU.PM/7322/76-84/07/MW

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 1. dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej rejon Parku im. A. Mickiewicza oraz projektowanego Stawu Wasiaka,
 2. dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej rejon Parku Doliny Sokołówki,
 3. dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej część zachodnią osiedla Radogoszcz,
 4. dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej wschodnią część osiedla Sokołów,
 5. dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów,
 6. dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej północną część osiedla Sokołów,
 7. dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej zachodnią część osiedla Sokołów,
 8. dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren osiedla Zimna Woda,
 9. dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej zachodnią część osiedla Romanów.

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łodzi następujących uchwał:

  1. uchwały nr XIV/231/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej rejon Parku im. A. Mickiewicza oraz projektowanego Stawu Wasiaka,
  2. uchwały nr XIV/232/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej rejon Parku Doliny Sokołówki,
  3. uchwały nr XIV/233/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej część zachodnią osiedla Radogoszcz,
  4. uchwały nr XIV/234/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej wschodnią część osiedla Sokołów,
  5. uchwały nr XIV/235/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów,
  6. uchwały nr XIV/236/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej północną część osiedla Sokołów,
  7. uchwały nr XIV/237/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej zachodnią część osiedla Sokołów,
  8. uchwały nr XIV/238/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren osiedla Zimna Woda,
  9. uchwały nr XVI/265/07 z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej zachodnią część osiedla Romanów.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.

  Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, 90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 5, w terminie do dnia 31 sierpnia 2007 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi
  Włodzimierz TOMASZEWSKI

  Obszary objęte uchwałami o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego >>>


  2007-04-23

  MPU.PM/7322/75/07/MW

  OBWIESZCZENIE

  o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Łodzi w sąsiedztwie Pomnika Zagłady – Stacji Radegast i Cmentarza Żydowskiego.

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały nr VIII/143/07 z dnia 28 marca 2007 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Łodzi w sąsiedztwie Pomnika Zagłady – Stacji Radegast i Cmentarza Żydowskiego.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

  Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, 90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 5, w terminie do dnia 23 maja 2007 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  Prezydent Miasta Łodzi
  Jerzy KROPIWNICKI


  2007-03-07

  MPU/SM/7320/16/05/07

  OBWIESZCZENIE

  o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.

  Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały nr IV/60/07 z dnia 17 stycznia 2007 r. o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.

  Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.

  Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, Łódź, ul. Tymienieckiego 5, w terminie do dnia 9 marca 2007 r.
  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  Prezydent Miasta Łodzi
  Jerzy KROPIWNICKI


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2007-03-30)
Informację zmodyfikował(a): Katarzyna Motycka (2008-01-29)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 21138
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO