Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2005<<

2005-07-15
ostatnia aktualizacja: 2005-09-15

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


I. Akty prawne, komunikaty i inne informacje dotyczące realizacji zadań Prezydenta Miasta Łodzi związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze Łodzi:

 1. Zarządzenie nr 2949/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na obiektach komunalnych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  treść zarządzenia >>>


 2. Uchwała nr LII/969/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie zakazu umieszczania plakatów i haseł wyborczych na niektórych obiektach i terenach publicznych w czasie przeprowadzania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  treść uchwały >>>


 3. Uchwała nr LII/970/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie zmian w podziale obszaru miasta Łodzi na obwody głosowania
  treść uchwały >>>


 4. Uchwała nr LII/971/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  treść uchwały >>>


 5. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 sierpnia 2005 r. - wykaz obwodów głosowania na terenie miasta Łodzi
  treść obwieszczenia >>>
  treść obwieszczenia (.zip) >>>

 6. Komunikat Miejskiego Zespołu ds. Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
  treść komunikatu >>>


 7. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych powoływanych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  treść komunikatu >>>


 8. Zarządzenie nr 3164/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia publicznego losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  treść zarządzenia >>>


 9. Zarządzenie nr 3174/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
  treść zarządzenia >>>
  załącznik >>>
  załącznik (.zip) >>>

 10. Komunikat Prezydenta Miasta Łodzi w związku z przyjęciem zgłoszeń kandydatów do składów 394 obwodowych komisji wyborczych w Łodzi powoływanych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  treść komunikatu >>>


 11. Zarządzenie nr 3190/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 września 2005 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia publicznego losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  treść zarządzenia >>>


 12. Zarządzenie nr 3195/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
  treść zarządzenia >>>
  załącznik >>>
  załącznik (.zip) >>>

 13. Zarządzenie nr 3205/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 września 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatorów gminnych, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych i operatorów obsługi informatycznej pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi oraz określenia ich szczegółowych zakresów zadań, w celu obsługi informatycznej na terenie miasta Łodzi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
  treść zarządzenia >>>


 14. Zarządzenie nr 3209/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 września 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
  treść zarządzenia >>>


 15. Zarządzenie nr 3228/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
  treść zarządzenia >>>


 16. Zarządzenie nr 3229/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 września 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatorów gminnych, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych i operatorów obsługi informatycznej pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi oraz określenia ich szczegółowych zakresów zadań, w celu obsługi informatycznej na terenie miasta Łodzi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
  treść zarządzenia >>>


 17. Zarządzenie nr 3231/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 września 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
  treść zarządzenia >>>


 18. Zarządzenie nr 3233a/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustanowienia koordynatorów gminnych, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych i operatorów obsługi informatycznej pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi oraz określenia ich szczegółowych zakresów zadań, w celu obsługi informatycznej - na terenie miasta Łodzi - w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
  treść zarządzenia >>>


 19. Zarządzenie nr 3256/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
  treść zarządzenia >>>


 20. Zarządzenie nr 3264/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
  treść zarządzenia >>>


 21. Zarządzenie nr 3268/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
  treść zarządzenia >>>


 22. Zarządzenie nr 3269/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
  treść zarządzenia >>>


 23. Zarządzenie nr 3296/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2005 r. w sprawie ustanowienia koordynatorów gminnych, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych i operatorów obsługi informatycznej pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi oraz określenia ich szczegółowych zakresów zadań, w celu obsługi informatycznej - na terenie miasta Łodzi - w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r., w ponownym głosowaniu w dniu 23 października 2005 r.
  treść zarządzenia >>>


 24. Zarządzenie nr 3300/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
  treść zarządzenia >>>


 25. Zarządzenie nr 3324/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
  treść zarządzenia >>>


 26. Zarządzenie nr 3325/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatorów gminnych, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych i operatorów obsługi informatycznej pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Łodzi oraz określenia ich szczegółowych zakresów zadań, w celu obsługi informatycznej - na terenie miasta Łodzi - w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r., w ponownym głosowaniu w dniu 23 października 2005 r.
  treść zarządzenia >>>


 27. Zarządzenie nr 3332/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze miasta Łodzi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
  treść zarządzenia >>>


II. Państwowa Komisja Wyborcza


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2007-03-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 7782
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO