Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Z jedenastką w przyszłość”<<

Szkoła Podstawowa nr 11 w Łodzi realizuje projekt pn: „Z jedenastką w przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji: 01/09/2009-31/07/2011

Ogólna wartość projektu: 452 846,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 452 846,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie wyrównania szans edukacyjnych uczniom Szkoły Podstawowej nr 11 w Łodzi charakteryzujących się nieharmonijnym rozwojem bądź pochodzących z rodzin o niskim statusie ekonomicznym lub społecznym.

Cele szczegółowe projektu to:
Stworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój ucznia SP 11 poprzez zorganizowanie i prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej, języka angielskiego z wykorzystaniem technik IT i informatycznych, podwyższenie poziomu wiedzy z informatyki i umiejętności obsługiwania nowoczesnych programów IT.

Grupą docelową projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 zamieszkali w Łodzi charakteryzujący się nieharmonijnym rozwojem bądź pochodzący z rodzin o niskim statusie ekonomicznym lub społecznym. Do projektu przystąpi łącznie 146 uczniów szkoły.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia „Zmyślne ruchy”, zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem technik IT, zajęcia informatyczne.

Więcej informacji na stronie: www.sp11.edu.lodz.pl


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1947
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO