Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Łódź - Zdrowe Miasto<<Program Zdrowe Miasta
Światowej Organizacji Zdrowia


  1. Idea programu Zdrowe Miasta

  Projekt Zdrowe Miasta został wprowadzony przez Biuro Regionu Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia w celu realizacji na poziomie lokalnym strategii "Zdrowie dla wszystkich". Ma on na celu poprawę warunków zdrowotnych miast, tzn. warunków środowiskowych i stanu zdrowia mieszkańców.

  Zgodnie z założeniami Światowej Organizacji Zdrowia "Zdrowe Miasto" powinno zapewnić swoim mieszkańcom:

  • Zaspokojenie podstawowych potrzeb wszystkich mieszkańców (żywności, wody, schronienia, pracy, bezpieczeństwa),
  • Czyste, bezpieczne i wysokiej jakości środowisko,
  • Wysoki poziom zdrowotny społeczeństwa,
  • Optymalny poziom usług i świadczeń medycznych dostępnych dla wszystkich,
  • Nowoczesny system ekonomiczny,
  • Silne, wzajemnie wspierające się społeczeństwo,
  • Znaczny udział i kontrolę społeczeństwa nad decyzjami dotyczącymi ich zdrowia, życia i warunków środowiskowych w mieście.


  Program Zdrowe Miasta oznacza proces, a nie jego wynik. Zdrowe Miasto to niekoniecznie to, które uzyskało określony status zdrowotny. To miasto, które stawia sprawy zdrowia na należnym im miejscu, dąży do rozwiązywania problemów w tym zakresie i poprawy istniejącej sytuacji. W działania te angażuje różne sektory życia miasta oraz stwarza struktury i mechanizmy umożliwiające taką współpracę. Każde miasto może być "zdrowym" jeżeli tylko postanowi nim być i podejmuje działania ukierunkowane na wspieranie zdrowia.

  Światowa Organizacja Zdrowia, koordynując program, nie daje gotowej recepty na osiągnięcie tego celu w danym, konkretnym przypadku. Wskazuje, jak zorganizować działania, aby były one najbardziej efektywne. Natomiast droga do celu, jakim jest Zdrowe Miasto jest sprawą indywidualnego wyboru uzależnionego od możliwości działania, potrzeb i lokalnych priorytetów.

  Zdrowe Miasto to nie honorowy tytuł nadany przez Światową Organizację Zdrowia za osiągnięcie określonych wskaźników zdrowotnych i środowiskowych. To zobowiązanie władz miasta i jego mieszkańców do podjęcia konkretnych działań w celu poprawy istniejącej sytuacji, niezależnie od punktu wyjściowego. Zatem każde miasto może być "zdrowym miastem" jeśli tylko taką decyzję podejmie.

  2. Program Zdrowe Miasta w Europie

  I Faza - lata 1988-1992

  Uczestnicy:
  35 miast (nie było miasta polskich),
  19 narodowych sieci zdrowych miast
  Cel:
  wprowadzenie nowych zasad pracy na rzecz zdrowia opartych na współpracy międzysektorowej

  II Faza - lata 1993-1997

  Uczestnicy:
  39 miast (w tym Białystok, Łódź, Poznań i Toruń)
  26 narodowych sieci zdrowych miast, w tym Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich
  Cel:
  rozpoczęcie planowania w dziedzinie zdrowia i przygotowanie lokalnego planu działań na rzecz zdrowia

  III Faza - lata 1998-2002

  Uczestnicy:
  55 miast (w tym Łódź i Toruń)
  26 narodowych sieci zdrowych miast
  Cel:
  systematyczne planowanie działań prozdrowotnych w oparciu o lokalną strategię na rzecz zdrowia

  IV Faza - 2003-2007 (przedłużona do 2008)

  Uczestnicy:
  75 miast (13 miast nadal ubiega się o udział)
  30 narodowych sieci Zdrowych Miast (w tym Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich)
  Cel:
  wdrażanie lokalnych wielosektorowych strategii działań na rzecz zdrowia mieszkańców z uwzględnieniem 4 obszarów priorytetowych: zdrowie ludzi starszych, planowanie urbanistyczne sprzyjające zdrowiu, ocena zdrowotnych skutków działań, aktywny styl życia

  Formy pracy:
  • Systematyczne spotkania miast uczestniczących w programie – coroczne konferencje Zdrowych Miast
  • spotkania polityków odpowiedzialnych z ramienia władz miast za realizację programu (specjalne sesje w czasie konferencji Zdrowych Miast)
  • szkolenia organizowane przez WHO ułatwiające wdrożenie programu w mieście
  • spotkania tematyczne miast zainteresowanych tym samym problemem; np., aktywność fizyczna, zdrowie ludzi starszych, planowanie urbanistyczne, ocena zdrowotnych skutków działań
  • dostęp do materiałów WHO
  • międzynarodowe konferencje podsumowujące kolejne etapy programu: Kopenhaga -1992, Ateny-1998, Belfast-2003.


  Program Zdrowe Miasta w Łodzi

  1990 zgłoszenie Łodzi do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia
  luty 1993 przystąpienie Łodzi do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich (jako członek - założyciel Stowarzyszenia)
  czerwiec 1993 uchwała Rady Miejskiej w Łodzi o realizacji programu Zdrowe Miasta w latach w 1993-1997 (II faza programu)
  grudzień 1993 przyjęcie Łodzi do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia w II fazie programu
  listopad 1997 uchwała Rady Miejskiej o realizacji programu Zdrowe Miasta w latach 1998-2002 (III faza programu)
  październik 1998 przyjęcie Łodzi do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia w III fazie programu
  marzec 2001 zorganizowanie w Łodzi spotkania Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia (150 osób z 23 krajów, w tym 42 polityków ze Zdrowych Miast, 7 przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia)
  marzec 2001 jednogłośne uchwalenie przez Radę Miejską w Łodzi lokalnej strategii prozdrowotnej pt. "Kierunki działań na rzecz zdrowia łodzian"
  luty 2004 uchwała Rady Miejskiej o realizacji programu Zdrowe Miasta w latach 2003-2007 (IV faza programu)
  sierpień 2004 przyjęcie Łodzi do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia w IV fazie programu
  październik 2006 uchwała Rady Miejskiej o realizacji programu Zdrowe Miasta w latach 2003-2008 (IV faza programu została przedłużona o 1 rok)


  Działania w ramach programu Łódź - Zdrowe Miasto realizowane są przez różne wydziały Urzędu miasta Łodzi oraz instytucje i organizacje z nimi współpracujące. Najnowsze informacje zawiera opracowanie „Razem dla zdrowia” wydane w kwietniu 2006 roku. Jednocześnie w ramach projektu „Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczne w regionie Morza Bałtyckiego – HEPRO” współfinansowanego z programu Unii Europejskiej INTERREG IIIB trwają praca nad nową strategią działań prozdrowotnych, opartą na ocenie aktualnej sytuacji zdrowotnej z uwzględnieniem danych epidemiologicznych i informacji o zachowaniach zdrowotnych dorosłych łodzian zebranych w badaniach ankietowych.

  3. Korzyści z realizacji programu Zdrowe Miasta

  Program Zdrowe Miasta:


  - kładzie nacisk na podniesienie rangi problemów zdrowia w działaniach samorządów lokalnych,
  - proponuje nowoczesne podejście i model rozwiązywania problemów zdrowotnych społeczności lokalnych promując holistyczną koncepcję zdrowia,
  - uwzględnia różnorodne determinanty zdrowia,
  - zapewnia koordynację wielosektorowych działań na rzecz zdrowia a przez to efektywniejsze wykorzystanie posiadanych funduszy,
  - dzięki uchwale Rady Miejskiej daje poczucie stabilizacji i możliwość systematycznych, planowanych działań,
  - uchwalona strategia i coroczne raporty zapewniają "przezroczystość" prozdrowotnych działań samorządu lokalnego,
  - umożliwia korzystanie z doświadczeń i rozwiązań innych miast europejskich uczestniczących w programie,
  - zapewnia dostęp do materiałów Światowej Organizacji Zdrowia,
  - jest to ruch międzynarodowy, symbol dobrej jakości działań,
  - przyczynia się do promocji miasta na arenie międzynarodowej jako miasta dbającego o swoich mieszkańców.


  Certyfikat Zdrowe Miasta >>>


  Informacje o programie Zdrowe Miasta na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia:www.who.dk/healthy-cities.

  V Forum Łódź - Zdrowe Miasto 2007r. >>>


  Program "ŁÓDŹ - ZDROWE MIASTO"

  Programy Profilaktyczne Finansowane z Budżetu Miasta Łodzi

  W celu redukcji zachorowalności i umieralności mieszkańców Łodzi na choroby, które stanowią największy problem zdrowotny, w 2006 r. realizowane są następujące programy:

  1. profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia,
   szczegóły >>>
   realizatorzy >>>

  2. profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (NFZ),
   szczegóły >>>

  3. profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc,
   szczegóły >>>
   realizatorzy >>>

  4. profilaktyki raka piersi (NFZ),
   szczegóły >>>

  5. profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi,
   szczegóły >>>
   realizatorzy >>>
   Uwaga Panie! >>>

  6. profilaktyki raka szyjki macicy (NFZ),
   szczegóły >>>

  7. profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy,
   szczegóły >>>
   realizatorzy >>>

  8. profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego,
   szczegóły >>>
   realizatorzy >>>

  W trosce o zdrowie mieszkańców naszego miasta Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi, w ramach programu Łódź - Zdrowe Miasto, podejmuje wyżej wymienione programy zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym jako zadania własne powiatu w zakresie działań i zadań dotyczących promocji i ochrony zdrowia.


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2007-03-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 6999
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO