Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Zarząd Dróg i Transportu<<

ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
Sekretariat: tel.: +48 (42) 638-49-11, +48 (42) 638-49-59
fax: +48 (42) 638-49-58
Kancelaria: przyjmowanie korespondencji, udzielanie informacji: tel.: +48 (42) 638-49-91
e-mail: zdit@zdit.uml.lodz.pl
strona internetowa: www.zdit.uml.lodz.pl

NIP: 725-18-59-255
REGON 473170052

Godziny pracy ZDiT:
poniedziałek, środa – piątek: 7.30 – 15.30
wtorek: 9.00 - 17.00

Godziny pracy kasy ZDiT:
poniedziałek, środa – piątek: 8:00-15:00
wtorek: 9:00-16:00

Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu - Grzegorz Nita
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Remontów - Katarzyna Mikołajec
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy - Katarzyna Sikorska
Z-ca Dyrektora ds. Transportu i Inżynierii - Grzegorz Misiorny

Zarząd Dróg i Transportu jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi utworzoną na podstawie uchwały Nr VIII/104/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Dróg i Transportu” (tekst jednolity uchwała Nr LVIII/1217/13 z dnia 6 marca 2013 r.)

Przedmiotem działalności Zarządu Dróg i Transportu, w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi, jest:

  • wykonywanie obowiązków zarządcy dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Łodzi oraz zarządcy terenu w zakresie dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź, przekazanych do zarządu jednostce, w szczególności: planowanie, budowa, przebudowa i remonty dróg, prowadzenie laboratorium badań drogowych oraz utrzymanie i ochrona dróg i drogowych obiektów inżynierskich w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, z wyłączeniem obowiązków utrzymania czystości i porządku na drogach, utrzymania zieleni przydrożnej oraz zadań zarządcy dróg związanych z ochroną środowiska;
  • zarządzanie ruchem na drogach publicznych i wewnętrznych w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym;
  • wykonywanie zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego;
  • wydawanie licencji lub zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy, w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym z wyłączeniem przewozów taksówkowych;
  • inicjowanie i realizacja zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego obejmujących budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i remonty obiektów i urządzeń związanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego, w szczególności przystanków komunikacyjnych, dworców i innych obiektów służących pasażerom, w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Informację opracował(a): Anna Domańska (2013-11-12)


Źródło: Zarząd Dróg i Transportu
Informację wprowadził(a): Bogusława Jagusiak (2009-06-09)
Informację zmodyfikował(a): Anna Antonowicz (2014-03-31)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 36762
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO