Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Grudzień 2007 r.<<

Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Łodzi podwyższona do poziomu 'BBB+' ze względu na poprawę wyników finansowych; Prognoza stabilna

Pierwszy analityk kredytowy: Marcin Gdula
Drugi analityk kredytowy: Valerie Montmaur

Uzasadnienie:

Dnia 7 grudnia 2007 r. Standard & Poor's Ratings Services podniosła długookresową ocenę wiarygodności kredytowej emitenta dla Miasta Łodzi do poziomu ‘BBB+’ z poziomu 'BBB', ze względu na poprawę wyników finansowych. Prognoza jest stabilna.

Podwyższenie oceny uwzględnia ulegające stałej poprawie bilanse bieżące, niski poziom zadłużenia oraz dbałość władz miasta o utrzymanie dobrych wskaźników finansowych. Nadal jednak ocenę ogranicza rosnący poziom pożyczek zaciąganych przez spółki, w których miasto ma decydujący wpływ na ich politykę finansową i inwestycyjną, niską – choć ulegającą stopniowej poprawie —elastyczność finansową oraz duże potrzeby wydatków inwestycyjnych, powszechnie występujące we wszystkich polskich miastach.

Od roku 2002, wyniki budżetowe miasta wykazywały tendencję stałej poprawy, przechodząc od ujemnego wskaźnika bilansu bieżącego na poziomie 4.2% do nadwyżki w wysokości 11.9% w roku 2006. Deficyt po wydatkach inwestycyjnych jako odsetek dochodów ogółem również uległ znacznemu spadkowi do niskiego poziomu 1.8% w roku 2006, z 10.5% w roku 2002.

Tak zasadniczą zmianę osiągnięto w wyniku ogólnego uzdrowienia gospodarki polskiej oraz dzięki dyscyplinie finansowej samorządu łódzkiego. Warto zauważyć, że w ciągu ostatnich trzech lat Miasto wykazywało roczny wzrost dochodów powyżej 10%, dzięki swojej dynamicznej i atrakcyjnej tkance gospodarczej.

W nadchodzących latach wzrost gospodarczy ma szansę się utrzymać dzięki rozwojowi przedsiębiorstw już działających w strefach ekonomicznych zlokalizowanych w samym mieście i wokół niego jak i wejście do tych stref nowych spółek. Oczekuje się również, że główne projekty rozwoju miejskiego przyczynią się do podniesienia atrakcyjności miasta. Stałe pozytywne perspektywy w połączeniu z usilnym dążeniem władz wykonawczych do utrzymania zdrowej dyscypliny finansowej powinny pomóc w ustabilizowaniu nadwyżki bieżącej na poziomie 11%-12% i utrzymaniu deficytu bilansowego po wydatkach majątkowych na możliwym do opanowania poziomie 5% w okresie 2007-2010.

Rosnące dochody miasta oraz ogólna poprawa wyników finansowych stanowiły kluczowe czynniki złagodzenia potrzeby zaciągania pożyczek w skali roku. W rezultacie zadłużenie bezpośrednie jako odsetek dochodów bieżących wzrósł jedynie marginalnie do poziomu 35.5% w roku 2006, z poziomu 33% w roku 2002. Nawet uwzględniając rosnącą presję na wydatki inwestycyjne, do roku 2010 zadłużenie raczej nie powinno przekroczyć możliwego do opanowania poziomu 45% dochodów bieżących.

Niemniej jednak, łódzkie spółki miejskie będą współponosić ciężar inwestycji miejskich i będą zmuszone do stopniowego zwiększenia zadłużenia. Oczekuje się, że w rezultacie zadłużenie skonsolidowane pokrywane wpływami z podatków osiągnie poziom 53% całkowitych dochodów na koniec 2007 r. i będzie umiarkowanie rosnąć w późniejszym okresie.

Tak jak w przypadku innych polskich miast, elastyczność finansowa Łodzi jest ograniczona, choć ulega poprawie w wyniku zamiany przez rząd centralny niektórych poprzednich subwencji na udziały w dochodach podatkowych. Jednakowoż, dotacje nadal stanowią blisko 50% całkowitych dochodów miasta a jego prawo do zmiany podatków i wydatków bieżących pozostaje ograniczone.

Outlook

Stabilna prognoza wynika z oczekiwań agencji Standard & Poor’s, że stały wzrost dochodów pozwoli samorządowi lokalnemu na realizację znacznych zadań inwestycyjnych miasta jedynie przy umiarkowanym wzroście poziomu zadłużenia, do czego samorząd sam się zobowiązał.

W przypadku poluzowania dyscypliny finansowej lub brak szybkiej reakcji władz na zmianę warunków ekonomicznych prowadzącej do przekroczenia przewidywanego poziomu zadłużenia bieżącego miasta, ocena może ulec obniżeniu. W sytuacji odwrotnej, istotnie wyższe od oczekiwanych wyniki ekonomiczne i finansowe mogą prowadzić do podniesienia oceny ratingowej.

Lista ocen
Do poziomu      Z poziomu
Oceny emitenta
BBB+/Stabilna/--      BBB/Stabilna/--


Informację wprowadził(a): Bogusława Jagusiak (2008-01-09)
Informację zmodyfikował(a): Bogusława Jagusiak (2008-01-09)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3033
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO