Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Elektroniczny obieg dokumentów dla mieszkańców” <<

Informacja o projekcie „Elektroniczny obieg dokumentów dla mieszkańców”

Projekt „Elektroniczny obieg dokumentów dla mieszkańców” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Całkowita wartość Projektu wynosi 110 496,76 zł, w tym wydatki kwalifikowane Projektu 100 902,90 zł, wydatki niekwalifikowane - 9 593,86 zł.
75% środków finansowych na realizację Projektu pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 75 677,17 zł, 25% z Budżetu Państwa – 25 225,73 zł.

Informacja o rezultatach projektu

Bezpośrednim celem projektu było podwyższenie kwalifikacji zawodowych w szeroko pojętych technologiach teleinformatycznych w grupie 400 pracujących osób dorosłych, poprzez umożliwienie im nabycia nowych umiejętności z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów.

W ramach projektu przygotowano oraz przeprowadzono 40 piętnastogodzinnych edycji szkoleń obejmujących zajęcia teoretyczne i praktyczne. Szkolenia były przeznaczone dla dorosłych osób pracujących, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego. Łącznie szkolenie ukończyło 399 beneficjentów ostatecznych uzyskując zaświadczenia potwierdzające pozytywnie zdany egzamin. Główny rezultat projektu to zwiększony poziom wiedzy w zakresie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych, zwiększenie mobilności zawodowej i podniesienie stopnia wiedzy beneficjentów ostatecznych.

Termin realizacji projektu: od 1 sierpnia 2005r. do 30 września 2006r.

Jednostka realizująca projekt: Biuro ds. Elektronicznego Urzędu, ul. Piotrkowska 106

Europejski Fundusz Społeczny>>>
Portal Unii Europejskiej>>>


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1782
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO