Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”<<


FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Projekt pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”
współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 30 645 674,20 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 20 000 000,00 PLN
Wkład własny: 10 645 674,20 PLN
Okres realizacji: 2007-2013

Partnerzy Projektu:
Samorząd Województwa, Powiat Łaski, Powiat Łowicki, Powiat Łódzki Wschodni, Powiat Opoczyński, Powiat Piotrkowski, Powiat Rawski, Powiat Skierniewicki, Powiat Tomaszowski, Powiat Zduńskowolski, Powiat Zgierski, Miasto Piotrków Trybunalski, Miasto Łódź.

Informacja o Projekcie
Projekt pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” ujęty jest w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa Infrastruktury Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej umożliwiającego pozyskiwanie, zarządzanie i analizowanie dużych zbiorów danych przestrzennych.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do informacji oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do informacji przestrzennej poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez mieszkańców i urzędy na terenie województwa łódzkiego.

Miasto Łódź jako jeden z trzynastu Partnerów Projektu realizuje kolejną fazę Systemu Informacji o Terenie dla miasta Łodzi wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury informatycznej.
Realizacja przedsięwzięcia jest kontynuacją działań, realizowanych etapowo od 2001. W tej fazie zostanie pozyskane, zaktualizowane i przetworzone do postaci elektronicznej 1790 ha powierzchni Łodzi, co stanowi kolejne 6% powierzchni miasta. Integracja z projektem pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” przyczyni się do kompleksowego i systemowego uporządkowania spraw związanych z tworzeniem, utrzymaniem i korzystaniem z zasobów danych przestrzennych gromadzonych przez instytucje działające w regionie, szczególnie instytucje administracji publicznej.

Całkowita wartość projektu dla partnera - Miasto Łódź : 3 782 000,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR dla partnera - Miasto Łódź: 2 439 216,18 PLN
Wkład własny partnera - Miasto Łódź: 1 342 783,82 PLN
Okres realizacji projektu dla części realizowanej przez partnera - Miasto Łódź: 2008-2010

Jednostka realizująca projekt w części realizowanej przez Miasto Łódź:
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-02)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2010-02-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2083
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO