Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Równaj do najlepszych”<<

Projekt "Równaj do najlepszych" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi realizuje projekt pn: „Równaj do najlepszych”, w ramach Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji: 08/09/2008 – 30/05/2010

Ogólna wartość projektu: 168.946,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 168.946,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 140 uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego pochodzących z terenu województwa łódzkiego napotykających problemy edukacyjne w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych poprzez organizację różnych form zajęć pozalekcyjnych w okresie 2 lat szkolnych.

Cele szczegółowe projektu to: Stworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój ucznia poprzez zorganizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, popularyzacja zagadnień z matematyki , biologii, chemii i fizyki wśród uczniów szkoły, rozwijanie umiejętności społecznych i interpersonalnych uczniów.


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1802
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO