Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Równy start w obliczu nierównych szans”<<

Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi realizuje projekt pn: „Równy start w obliczu nierównych szans”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji: 01/08/2009 – 31/07/2011

Ogólna wartość projektu: 355 536,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 350 196,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi o 20 oraz dostosowanie oferty przedszkola do istniejących potrzeb i problemów.

Cele szczegółowe projektu to:
Zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej, dostosowanie oferty Przedszkola Miejskiego nr 34 do potrzeb dzieci z problemami rozwojowymi, wadami wymowy, wadami postawy,upowszechnienie nauki języka obcego w Przedszkolu Miejskim nr 34, rozwijanie wrażliwości muzycznej u dzieci, podniesienie poziomu świadomości rodziców dotyczącego problemów wychowawczych, potrzeb edukacyjnych, potrzeb emocjonalnych.

Grupą docelową projektu są dzieci w wieku 3-5 lat, z terenu Miasta Łodzi, w liczbie 145 podopiecznych przedszkola miejskiego nr 34 w Łodzi. Grupę docelową stanowi także grupa 60 rodziców wymagających wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczne, indywidualna terapia logopedyczna, indywidualna terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, indywidualna praca psychoedukacyjna, praca profilaktyczno-terapeutyczna.


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-03)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2310
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO