Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Daj sobie szansę”<<

Gimnazjum nr 16 w Łodzi realizuje projekt pn: „Daj sobie szansę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-31/08/2011

Ogólna wartość projektu: 790 537,50 PLN (w tym wartość dofinansowania 790 537,50 PLN).

Celem ogólnym projektu jest poprawa wyników nauczania z przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, chemia, biologia oraz zaplanowanej własnej kariery u 150 uczniów kl. II i III Gimnazjum Nr 16 w Łodzi w ciągu dwóch lat trwania projektu.

Cele szczegółowe projektu to: poprawa wyników nauczania z ww. przedmiotów, podniesienie średniej wyników z egzaminów gimnazjalnych w szkole, zaplanowanie własnej kariery przez 80% uczniów klas III.

Grupą docelową projektu jest 150 uczniów klas II i III Publicznego Gimnazjum nr 16 w Łodzi.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia z języka polskiego, niemieckiego, matematyki, fizyki, chemii, zajęcia z doradztwa zawodowego, zorganizowanie pokazu dydaktycznego „Powiem Tobie co ja robię’, zorganizowanie konferencji dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Więcej informacji na stronie: www.gimnazjum16.edu.pl


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1969
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO