Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Matura dla wszystkich – przygotowanie uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”<<

IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi realizuje projekt pn.: „Matura dla wszystkich – przygotowanie uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 17/08/2009-30/06/2010

Ogólna wartość projektu: 374 240,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 374 240,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy 191 uczniów klas trzecich IV LO (każdy z uczniów może uczestniczyć w dowolnie wybranej liczbie zajęć, a zatem będzie 280 miejsc) w okresie od 09.2009 do 04.2010.

Cele szczegółowe projektu to: utrwalanie i systematyzowanie wiedzy uczniów, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów z klas realizujących materiał na poziomie podstawowym, wdrożenie wszystkich trzecioklasistów do matury z matematyki, obowiązkowej po raz pierwszy w roku szkolnym 2009/10, kontrolowanie poprawności stosowania pojęć i praw oraz opisywania zjawisk charakterystycznych danego przedmiotu, ćwiczenie umiejętności korzystania z własnej wiedzy, kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych.

Grupą docelową projektu: jest 191 uczniów klas maturalnych IV LO w Łodzi, którzy wykazują różny stopień znajomości wybranych przez siebie przedmiotów.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: prowadzenie zajęć utrwalających i systematyzujących wiedzę uczniów w zakresie rozszerzonym z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, WOS, porządkowanie wiedzy uczniów, utrwalanie terminologii i uzupełnianie wiedzy o treści, które nie zostały zrealizowane na zajęciach lekcyjnych, praktyczne ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań z arkuszy maturalnych i dalsze utrwalanie nabytych wiadomości i umiejętności, prowadzenie zajęć wyrównujących dysproporcje edukacyjne.

Więcej informacji na stronie: www.4liceum.pl


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1767
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO