Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia”<<

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi realizuje projekt pn.: „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Okres realizacji: 01/09/2009 - 30/06/2011

Ogólna wartość projektu: 408 401,50 PLN (w tym wartość dofinansowania 356 330,31 PLN).

Celem ogólnym projektu jest osiągnięcie przez 90 uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 7, Nr 9, Nr 10, Nr 17, Nr 20 i Nr 22 w Łodzi oraz Zespołu Szkół Nr 1 I nr 2 w Pabianicach nowych umiejętności zawodowych w zakresie komputerowego projektowania i wytwarzania części maszyn w okresie od 01.10.2009 do 30.06.2011 r.

Cele szczegółowe projektu to: ukształtowanie umiejętności praktycznych u 90 uczniów do poziomu zaawansowanego w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej, wykonywania rysunków złożeniowych i wykonawczych, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), realizacji procesów technologicznych na obrabiarkach CNC, ukształtowanie umiejętności aktywnego wejścia na rynek pracy, opracowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego.

Grupą docelową projektu: stanowią uczniowie klas programowo najwyższych technikum i zasadniczych szkół zawodowych w ZSP Nr 7, Nr 9, Nr 10, Nr 17, Nr 20 i Nr 22 oraz ZS Nr 1 i Nr 2 w Pabianicach.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia dla uczniów z doradztwa zawodowego, zajęcia kształtujące umiejętności wykonywania dokumentacji technicznej i projektowania części maszyn za pomocą narzędzi IT, zajęcia kształtujące umiejętności programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.


Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2020
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO