Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Łódzki rynek pracy to Twoja przyszłość”<<


Projekt „Łódzki rynek pracy to Twoja przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi realizuje projekt pt. „Łódzki rynek pracy to Twoja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Okres realizacji: 01/01/2008 – 31/12/2013

Ogólna wartość projektu: w latach 2008 i 2009 - 24 380 116,97 PLN

Celem ogólnym projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Podniesienie, uzupełnienie bądź zmiana kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w Łodzi w połączeniu z potrzebami regionalnego rynku pracy poprzez kierowanie na szkolenia zawodowe,
  • wspieranie samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w Łodzi poprzez przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • integracja z rynkiem pracy osób bezrobotnych do 25 roku życia i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w Łodzi poprzez kierowanie na staże do 12 miesięcy oraz kierowanie osób bezrobotnych na staże do 6 miesięcy.

Grupą docelową projektu są osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w Łodzi, a w szczególności osoby bezrobotne będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Liczbę ostatecznych beneficjentów stanowi 2995 osób.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: szkolenia, przygotowanie zawodowe, staże do 6 i do 12 miesięcy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Poddziałanie 6. 1. 3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Źródło: Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-16)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2010-02-16)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3003
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO