Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
2011 r.<<

Marian Glinkowski – jest twórcą, organizatorem i animatorem łódzkiego życia kulturalnego, a szczególnie teatralnego. Organizował i prowadził teatry studenckie, a także współtworzył Łódzkie Spotkania Teatralne. Po kilkunastoletniej przerwie doprowadził do wznowienia organizacji tego wydarzenia kulturalnego i jako dyrektor kierował nimi do roku 2009. Marian Glinkowski stworzył również Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich ŁÓPTA. Ponadto, współtworzył i realizował Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Ziemia Obiecana”.
Jest też współtwórcą i wieloletnim jurorem polskiego festiwalu dziecięcego DZIATWA. Prowadził wiele międzynarodowych projektów i warsztatów teatralnych. Reżyserował w Teatrze Polskim w Wilnie. Jest publicystą i wykładowcą w zakresie dotyczącym sztuki teatralnej. Wyreżyserował ponad sto przedstawień teatralnych, koncertów, zdarzeń plenerowych. Jest członkiem Rady programowej społecznego ruchu teatralnego „Dotknij teatru”, a także członkiem Kapituły „Srebrnego Pierścienia” – nagrody przyznawanej za najlepszą rolę teatralną sezonu w łódzkich teatrach. Marian Glinkowski pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego i Prezesa Okręgu w Łodzi Towarzystwa Kultury Teatralnej. Ponadto, prowadzi i ocenia uczestników warsztatów, jakim jest przegląd Teatrów Młodzieżowych. Ceniony jest za kompetencje pedagogiczne. Kształtuje w młodych ludziach postawę otwartości wobec świata i wiary w sens działania innych. Jego praca zawodowa i społeczna jest afirmacją czynnego życia obywatela.

Marek Janiak – jest architektem, profesorem Politechniki Łódzkiej a także współzałożycielem i prezesem Zarządu Fundacji Ulicy Piotrkowskiej. Jest także członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP i Związku Artystów Plastyków – „Polska Sztuka Użytkowa”. Zajmuje się fotografią wystawienniczą. Od 1979 roku jest liderem Grupy „Łódź Kaliska”, która promuje Łódź, działając w obszarze współczesnej sztuki i fotografii. Indywidualnie oraz wspólnie z Grupą „Łódź Kaliska” wziął udział w około czterystu wystawach w Polsce i za granicą.
Od 30 lat uczy fotografii na poziomie akademickim – jest wykładowcą w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Od lat walczy o dobrą kondycję najpiękniejszej łódzkiej ulicy. Poprzez Fundację Ulicy Piotrkowskiej Marek Janiak działa na rzecz edukacji miejskiej i promocji Łodzi, a także na rzecz nowoczesnego rozwoju centrum Łodzi przy maksymalnym zachowaniu dziedzictwa historycznego. Dwukrotnie przygotowywał scenariusze imprez organizowanych na ul. Piotrkowskiej w ramach Święta Łodzi. Jest współautorem idei cyklicznie odbywającego się konkursu „Potęga Łodzi – Power of Łódź”. Brał udział w pracach nad Strategią Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej. W 2008 roku podczas obchodów Święta Miasta zorganizował happening uliczny „Łódzka Deklaracja Tożsamości”. Zaprojektował wnętrza wielu słynnych łódzkich restauracji i pubów.

Sława Lisiecka – jest wybitną tłumaczką literatury niemieckojęzycznej. Związana była z opozycją demokratyczną. Uczestniczyła w wydarzeniach marcowych w 1968 roku, a następnie, razem z mężem Zdzisławem Jaskułą, współpracowała z Komitetem Obrony Robotników. Od początku lat 70-tych ich mieszkanie stało się znanym w Polsce miejscem spotkań opozycji. Od 1976 roku Sława Lisiecka publikowała w prasie niezależnej pod pseudonimem Mirosław Fuchs. Była wielokrotnie karana kolegiami orzekającymi, śledzona i nękana przez SB. Pracę zawodową rozpoczęła na macierzystej uczelni - Uniwersytecie Łódzkim - jako wykładowca języka niemieckiego. W 1976 roku Sława Lisiecka została usunięta z pracy na uczelni. Od 1978 roku tłumaczy literaturę niemieckojęzyczną. W tajniki sztuki przekładowej wprowadzał ją znakomity tłumacz Sławomir Błaut. Drugim mistrzem był Karl Dedecius. Przekłady Sławy Lisieckiej przyniosły jej uznanie i poważne wyróżnienia. Obecnie ma w swoim dorobku przetłumaczonych ponad 80 pozycji książkowych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i filozoficznej oraz poezji.
W 2007 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Sławie Lisieckiej Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za znaczące zasługi dla niepodległości Polski, za działalność kulturalną i opozycyjną na rzecz przemian demokratycznych oraz za obecną działalność zawodową. W grudniu 2010 roku tłumaczka obchodziła jubileusz 35-lecia pracy twórczej.

prof. dr hab. Michał Seweryński – profesor prawa i wykładowca akademicki na Uniwersytecie Łódzkim. Dwukrotnie pełnił funkcję rektora Uniwersytetu, był także prorektorem oraz prodziekanem i dziekanem Wydziału Prawa i Administracji. Działalność dydaktyczna i naukowa profesora Seweryńskiego koncentruje się wokół polskiego, europejskiego i porównawczego prawa pracy. Na jego dorobek naukowy składa się blisko 160 publikacji. Wykładał na wielu uniwersytetach zagranicznych. Jest członkiem towarzystw naukowych – zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W 2008 roku został wybrany na współprzewodniczącego Rady Naukowej Société Historique et Littéraire Polonaise w Paryżu. Profesor Michał Seweryński pełnił liczne funkcje publiczne i społeczne – ministra nauki i szkolnictwa wyższego, przewodniczącego rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, członka Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członka Papieskiej Rady ds. Świeckich oraz przewodniczącego Krajowej Rady Katolików Świeckich. Działalność prof. Michała Seweryńskiego zapewniła mu poważną pozycję naukową w kraju i za granicą, ale była także owocna dla Miasta Łodzi. Jako rektor Uniwersytetu Łódzkiego przyczynił się do podniesienia pozycji tej uczelni, a jako minister – do rozwoju Łodzi Akademickiej. Jako Konsul Honorowy Francji przyczyniał się do promocji Łodzi w kraju i zagranicą.

prof. dr hab. Wielisława Kazimiera Warzywoda-Kruszyńska – jest socjologiem i dyrektorem Instytutu Socjologii oraz kierownikiem Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej na Uniwersytecie Łódzkim.
Jej zainteresowania naukowe związane są z badaniem problemów społecznych Łodzi. Jej badania uznawane są za pionierskie w skali kraju i stały się inspiracją dla innych badań. W oparciu o nie ujawniła istnienie na terenie Miasta siedemnastu tzw. enklaw biedy, w których częściej niż co drugie dziecko żyje w rodzinie wspieranej przez pomoc społeczną. Udokumentowanie istnienia biedy wśród dzieci stanowi, według jej opinii, najważniejszy rezultat prowadzonych przez nią kompleksowych badań. Pani profesor wraz z zespołem opracowała projekt lokalnej strategii przeciwdziałania biedzie. Program ten stanowił integralną część „Studium uwarunkowań rozwoju Łodzi”, przyjętego przez Radę Miejską w roku 2004. Kierownictwo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystało w praktyce jego fragmenty, lokalizując bezpłatne jadłodajnie i świetlice środowiskowe dla dzieci właśnie w enklawach biedy.
Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska jest cenionym autorytetem naukowym oraz ekspertem służącym swoją wiedzą różnym instytucjom publicznym. Jest ponadto doradcą, współorganizatorem, wykładowcą w organizacjach pozarządowych, w tym w Centrum Rozwoju Gospodarki i Przedsiębiorczości, aktywnie działa na rzecz integracji organizacji pozarządowych z Uniwersytetem Łódzkim w zakresie zmniejszania biedy i bezrobocia w Łodzi i całym regionie łódzkim.


Źródło: Biuro Rady Miejskiej UMŁ
Informację opracował(a): Anna Kuźmicka (2011-05-13)
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2011-05-16)
Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (2011-05-16)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2437
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO