Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
2012 r.<<

Janusz Edward Boisse – Jest emerytowanym nauczycielem geografii i charyzmatycznym wychowawcą wielu pokoleń łodzian. Początkowo uczył w szkołach podstawowych, potem XVII LO, ale przede wszystkim chlubnie zapisał się na kartach historii I Liceum Ogólnokształcącego. Profesor Janusz Boisse pracował w I Liceum Ogólnokształcącym 36 lat, pełnił też funkcję wicedyrektora.
Pracę nauczyciela pan Edward Boisse łączył z niezwykle aktywnym zaangażowaniem w życie szkoły. Przygotowywał młodzież do konkursów i olimpiad ale też organizował niezapomniane wycieczki i letnie obozy wędrowne.
Stworzył i prowadził szkolny kabaret „Kiełbie we łbie”, który występował w całej Polsce a niektórzy z jego uczestników zostali ludźmi estrady, scen polskich i mediów. Ważny wątek życia pana Janusza Boisse, to działalność harcerska. Wraz ze swymi wychowankami zorganizował około 15 obozów stałych i wędrownych, rejsów i zimowisk harcerskich – a ich uczestnikami byli początkowo uczniowie „jedynki” a z czasem uczniowie innych szkól i harcerze z całej Łodzi.
Nasz dzisiejszy laureat potrafił wytwarzać silną więź i koleżeństwo między wychowankami różnych roczników, co dla większości stało się doskonałym kapitałem do startu w dorosłe życie.

Sławomir Emanuel – Nieprzerwanie od 15 lat kieruje działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych. Z zawodu jest technikiem mechanikiem. Jego aktywność wsparta działaniami innych ochotników straży pożarnej sprawia, że łódzkie ochotnicze straże pożarne są dobrze zorganizowane, silne kadrowo. Pan Sławomir Emanuel podjął też działalność społeczną w Polskim Czerwonym Krzyżu. W tej organizacji aktywnie włączył się w prekursorskie działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - stworzył pierwszą w Łodzi kartotekę dzieci niepełnosprawnych oraz organizował integrujące obozy kontaktowe. W czasie stanu wojennego na podstawie Konwencji Genewskiej był powołany do dyspozycji Czerwonego Krzyża, organizując pomoc żywnościową łodzianom i rodzinom internowanych.
Pan Sławomir Emanuel pełnił też funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej Rady Osiedla Dąbrowa.

Krzysztof Zbigniew Kozłowski – Pan Krzysztof Kozłowski jest wyjątkowym łódzkim chórmistrzem i wychowawcą młodzieży. Jest pasjonatem, posiada głębokie przekonanie, że chóry są niedocenianą, ale niezastąpioną szkołą współdziałania i współodpowiedzialności.
Prowadził chóry w wielu szkołach: m.in. w III LO, VI LO, VIII LO, w XXVI LO, a także w Studium Nauczycielskim w Zgierzu.
Dzięki jego zaangażowaniu, jako koordynatora, w programie „Śpiewająca Polska” powstało w Łodzi i województwie łódzkim 20 chórów szkolnych. Pan Krzysztof Kozłowski jest też założycielem łódzkiego międzyszkolnego chóru Iuvenales Cantores Lodzienses propagującego utwory łódzkich kompozytorów - zarówno podczas konkursów jak i koncertów w kraju i zagranicą. Chór ten bardzo szybko osiągnął wysoki poziom artystyczny i często uświetnia najważniejsze uroczystości w naszym mieście. Mieliśmy również przyjemność słuchać ich pięknych głosów w Radzie Miejskiej podczas jednej z uroczystych sesji.
Obecny rok 2012 to rok 35-lecia pracy artystycznej, dydaktycznej i wychowawczej pana Krzysztofa Kozłowskiego.
Razem z prowadzonymi przez siebie chórami brał w tym czasie udział w większości dostępnych w Polsce dla chórów konkursach. Zawsze wracał z nagrodą główną lub wyróżnieniem. Jego chóry koncertowały w wielu miastach Polski, a także zagranicą: w Holandii, Niemczech, Włoszech, Watykanie i na Ukrainie. Szczególną wagę przykłada do rozwoju współpracy chórów działających w łódzkich miastach partnerskich : Chemnitz i Odessie. Osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne p. Krzysztofa Kozłowskiego zostały docenione nagrodą Ministra Kultury oraz Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.

prof. zw. dr hab. inż. Dominik Jan Sankowski – Jest nauczycielem akademickim na Politechnice Łódzkiej, której jest absolwentem i na której przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej – od magistra do profesora tytularnego. Jest kierownikiem Katedry Informatyki Stosowanej, którą od podstaw zorganizował. Pan profesor współorganizował kierunek informatyki na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Współpracuje i wykłada na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Niemczech, w Holandii, w Belgii, Norwegii oraz w Chinach, Singapurze i Australii. W ramach prac badawczych prowadzonych w Katedrze zorganizował zespoły naukowe w dziedzinach: przetwarzania, rozpoznawania i analizy obrazów, tomografii procesowej, inżynierii oprogramowania, implementacji technik i metod sztucznej inteligencji, a także automatycznej identyfikacji i regulacji obiektów przemysłowych w systemach czasu rzeczywistego. Ostatnie publikacje i wystąpienia na konferencjach dotyczą problemów społeczeństwa informacyjnego. Aktualna działalność naukowa prof. Dominika Sankowskiego obejmuje również tematykę związaną z informatyzacją jednostek administracji samorządowej. Za swe prace otrzymał wiele wyróżnień międzynarodowych i krajowych Prof. D. Sankowski jest promotorem 16 zakończonych przewodów doktorskich.

Ewa Ernestyna Sułkowska-Bierezin – Jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, dziennikarka i działaczka opozycji demokratycznej w poprzednim ustroju. Kobieta odważna, walcząca z totalitaryzmem, która nie ugięła się przed prześladowaniami i szykanowaniem ze strony władz PRL. Odsunięta od pracy ze studentami w 1968 roku, wyrzucona z przyczyn politycznych z pracy w szkole, inwigilowana, podsłuchiwana, poddawana wielokrotnie rewizjom, pozbawiona mieszkania, aresztowana, wielokrotnie zatrzymywana przez milicję na 24 godziny, a w stanie wojennym internowana w Gołdapi.
Pani Ewa Sułkowska-Bieriezin działała w antykomunistycznej niejawnej organizacji „Ruch” a następnie w Komitecie Obrony Robotników czyli KOR, po 1980 roku zaangażowana w organizację struktur NSZZ Solidarność. Pisała do niezależnego podziemnego PULSU, zakładała w Łodzi Niezależny Klub Dyskusyjny, działaczka Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Brała udział w akcjach petycyjnych broniących demokracji i wolności słowa.
W 1983 roku wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, skąd organizowała akcje pomocy dla opozycjonistów w Polsce. Współpracowała z Radiem Wolna Europa. Wróciła do Polski w 2003 roku. W 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał jej Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis jako wyraz uznania dla zasług pani Ewy Sułkowskiej-Bieriezin w tworzeniu i obronie niezależnej kultury narodowej. Za swą aktywność otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
W imieniu pani Ewy Sułkowskiej - Bierezin Nagrodę odebrała p.Władysława Zbrońska.


Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Rady Miejskiej
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2012-06-27)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2299
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO