Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Projekt „Łódź Kreuje Innowacje – promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim”<<

2013-11-06

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt pn. „Łódź Kreuje Innowacje – promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt pn. Łódź Kreuje Innowacje – promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość Projektu: 657 471,00 PLN; wartość dofinansowania: 558 850,35 PLN; wkład własny: 98 620,65 PLN.

Okres realizacji projektu: październik 2013-czerwiec 2015

Celem głównym projektu „Łódź Kreuje Innowacje – promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim” jest promocja marki Łódź jako innowacyjnego i kreatywnego Miasta, dynamicznie rozwijającego się w oparciu o innowacyjnei kreatywne pomysły swoich mieszkańców i przedsiębiorców, dzięki wsparciu rozwoju przemysłów kreatywnych (w tym m. in. sektora mody, wzornictwa, produkcji filmowej), promocji transferu nowoczesnych i innowacyjnych technologii, przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.

Celem pośrednim projektu jest prezentacja innowacyjnych i kreatywnych firm, produktów, usług i nowoczesnych gałęzi przemysłu a także lokalnego sektora badawczo – rozwojowego oraz wykorzystanie ich marek i ich potencjału do celów wizerunkowych i marketingowych na rzecz marki miasta Łodzi.

Działania realizowane w ramach projektu:

  • Redakcja, skład i wydruk Biuletynu - wydawnictwo wydawane będzie co kwartał od czwartego kwartału 2013 roku do drugiego kwartału 2015 r. w nakładzie 1500 szt. Kwartalnik będzie się ukazywał w siedmiu dwujęzycznych edycjach, w języku polskim i angielskim. Wydawnictwo dedykowane będzie szeroko pojętemu zagadnieniu transferu wiedzy ze środowisk naukowo – badawczych do innowacyjnych sfer gospodarki, powiązań nauki z gospodarką i ich dobrych przykładów z uwzględnieniem ich społecznych aspektów oraz oddziaływania na konkurencyjność regionów i państwa ze szczególnym uwzględnieniem miasta Łodzi.
  • Organizacja ogólnopolskiej konferencji poświęconej tematyce innowacyjnej - konferencja promująca markę Miasta Łodzi jako miasta innowacyjnego i kreatywnego.
  • Stoisko na targach branżowych – udział w ogólnopolskich targach branżowych: Technicon- Innowacje w Gdańsku, Małopolskich Targach Innowacji, Targach Przedsiębiorczości w Poznaniu, oraz Lubuskich Targach Innowacji, gdzie zaprezentowane zostaną dokonania łódzkich firm, ich innowacyjne usługi, produkty i rozwiązania.

Zakładane rezultaty projektu:

Liczba promowanych „marek” lokalnych lub regionalnych – 1
Liczba imprez wystawienniczych towarzyszących marketingowi i promocji produktów i „marek” regionalnych lub lokalnych - 4

Biuro Projektu:
Urząd Miasta Łodzi
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
Departament Architektury i Rozwoju
al. Politechniki 32
93-590 Łódź
tel.: +48 (42) 638-47-00
fax: +48 (42) 638-44-85
e-mail: biuro.rozwoju@uml.lodz.pl


Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
Informację opracował(a): Kamil Fabjanowski (2013-11-05)
Informację wprowadził(a): Katarzyna Kraśniewska (2013-11-06)
Informację zmodyfikował(a): Katarzyna Kraśniewska (2013-11-06)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1443
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO