Rejestr cen nieruchomości @

OPIS SPRAWY

Rejestr cen nieruchomości to publiczny rejestr prowadzony przez starostę, który zawiera dane dotyczące cen nieruchomości określonych w aktach notarialnych.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek (formularz P oraz P5)

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 2

Wnieś opłatę

podstawą do opłaty jest wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty

KROK 3

Odbierz dokumenty

elektronicznie/papierowo w zależności od tego o jaką formę wnioskowałaś/eś

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • złożenie wniosku nie wymaga umówienia się na wizytę
 • dokumenty można odebrać drogą elektroniczną lub w postaci papierowej

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Należy złożyć wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P i P5):
  • osobiście w Sali Obsługi Klienta – parter,
  • osobiście w Biurze podawczym – parter,
  • wysłać na adres ePUAP,
  • poprzez Portal Rzeczoznawca (i.Rzeczoznawca)
  • wysłać tradycyjną pocztą na adres Łódzkiego Ośrodka Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.
 2. Pracownik załatwiający sprawę sprawdza wniosek pod względem formalnym (ewentualnie wzywa do usunięcia braków).
 3. Jeśli wniosek jest kompletny pracownik informuję wnioskodawcę drogą e-mailową/telefoniczną o ilości transakcji i wyliczonej opłacie.
 4. Zostaje wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty.
 5. Przygotowanie dokumentów następuje po uiszczeniu opłaty.
  • Brak wniesienia opłaty w terminie określonym w Dokumencie Obliczenia Opłaty skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.5.
 6. Odbiór dokumentów następuje: na wskazaną skrytkę ePUAP, wskazany adres e-mail, wysyłka na adres poczty, odbiór osobisty w siedzibie organu lub za pośrednictwem Portalu Rzeczoznawca (i.Rzeczoznawca).
Informacje uzupełniające

Każdy podmiot ma prawo uzyskać dane z Rejestru cen nieruchomości, które może wykorzystać w sposób określony w licencji.

Dostęp do danych z Rejestru cen nieruchomości za pośrednictwem Portalu Rzeczoznawcy (i.Rzeczoznawca) dotyczy wyłącznie rzeczoznawców majątkowych i jest możliwy po podpisaniu stosownej umowy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie w godzinach pracy kasy, termin zależny jest od czasu dostarczenia wniosku, przesłania Dokumentu Obliczenia Opłaty, dokonania wpłaty, wygenerowania pliku z bazy danych i przygotowania do udostępnienia.

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Ewidencji Gruntów i Budynków
Zespół udostępniania danych ewidencyjnych
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Sala Obsługi Klienta – parter

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

(stawka podstawowa)

Wydanie zbioru danych rejestru cen nieruchomości w postaci elektronicznej za nieruchomość będącą przedmiotem transakcji

8,75 zł

Wydanie wyciągu z rejestru cen nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego za nieruchomość będącą przedmiotem transakcji

11,67 zł

Udostępnianie do wglądu dokumentów (zbiorów aktów notarialnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych) na okres do 4 godzin

30 zł

Opłaty pobierane są przy składaniu wniosku, zgodnie z załącznikiem, tabela nr 12 i 16 do ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.1752 ze zm.).

Opłaty można dokonywać:

 • poprzez przelew na konto bankowe nr:

  Bank Pekao S.A. 58 1240 1037 1111 0011 0911 3062

 • w kasie Łódzkiego Ośrodka Geodezji

  kasa czynna w godzinach:
  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.30
  • wtorek: 9.00-16.30
   w ostatnim dniu miesiąca:
  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 14.30
  • wtorek: 9.00-15.30

Płatności można dokonywać gotówką, kartą płatniczą lub Blikiem.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   ul. Traugutta 21/23
   90-113 Łódź
 • osobiście
  • ul. Traugutta 21/23, Sala Obsługi Klienta i Biuro podawcze – parter
 • elektronicznie
  • ePUAP
  • Portal Rzeczoznawca (i.Rzeczoznawca)

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - (formularz P i P5):
  W przypadku korzystania z platformy elektronicznej (ePUAP) należy załączyć wymagane formularze P, P5.
  W przypadku korzystania z Portalu Rzeczoznawcy (i.Rzeczoznawca) obowiązuje formularz elektroniczny (i.Rzeczoznawca).

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)

formularz elektroniczny (i.Rzeczoznawca)


 • Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie danych – formularz P5

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)

formularz elektroniczny (i.Rzeczoznawca)


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1390 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji
Komórka
Dział Ewidencji Gruntów i Budynków
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt