Nabywanie nieruchomości w drodze wykupu, zamiany lub darowizny

OPIS SPRAWY

Procedura ma na celu nabycie przez Miasto Łódź nieruchomości (poprzez wykup, zamianę lub darowiznę) na cele publiczne, na realizację zadań inwestycyjnych wpisanych do budżetu Miasta Łodzi, Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi lub innych zadań realizowanych przez Miasto oraz w celu umożliwienia prawidłowego i racjonalnego gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

wskaż tryb nabycia (wykup, zamiana czy darowizna)

KROK 2

Czekaj na informację

o przeznaczeniu nieruchomości do nabycia

KROK 3

Przyjdź do urzędu

na spotkanie w przypadku konieczności negocjacji warunków

KROK 4

Podpisz umowę

w formie aktu notarialnego

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • możliwość przesłania wniosku pocztą elektroniczną
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika (pełnomocnictwo notarialne)
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa
 • odpowiedź na wniosek może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Podjęcie czynności w sprawie nabycia na wniosek lub z urzędu.
 2. Ustalenie/weryfikacja stanu nieruchomości (prawnego, sposobu zagospodarowania, przeznaczenia).
 3. W przypadku potwierdzenia zasadności dokonania nabycia nieruchomości (przez merytoryczne jednostki organizacyjne) – zlecenie wyceny nieruchomości.
 4. W przypadku zamiany dodatkowo wskazanie preferowanych parametrów nieruchomości zamiennej oraz wskazanie przez Wydział Dysponowania Mieniem lub Zarząd Lokali Miejskich nieruchomości zamiennych.
 5. Ustalenie warunków transakcji – negocjacje.
 6. Podjęcie zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi lub Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi, a następnie zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 7. Podpisanie protokołu uzgodnień.
 8. Podpisanie aktu notarialnego.
Informacje uzupełniające
 • Istnieje możliwość żądania przedłożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w trakcie prowadzenia postępowania.
 • W przypadku pełnomocnika reprezentującego wnioskodawcę należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nie dotyczy

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Oddział Nabywania Nieruchomości na Cele Inwestycyjne Miasta
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
bud. D, III piętro, pok. 369, 371

Telefoniczna informacja: +48 (42) 638 -41-13, +48 (42) 638-42-58, +48 (42) 638-42-56, +48 (42) 638-51-71

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

 • Telefonicznie: +48 (42) 638-41-13, 638-42-58, 638-42-56, 638-51-71
 • Pocztą elektroniczną: znn@uml.lodz.pl
Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • osobiście:
  • Piotrkowska 104, pok. 151
  • Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu zMieszkańcami), urna
 • pocztą elektroniczną: lckm@uml.lodz.pl lub znn@uml.lodz.pl
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • Wniosek do złożenia
formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa o samorządzie gminnym
 • kodeks cywilny
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • uchwała Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania oraz oddawania w użytkowanie (z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt