Sporządzanie aneksów do umów notarialnych @

OPIS SPRAWY

Właściciel lokalu/zarządca nieruchomości w składanym piśmie wskazuje czego ma dotyczyć sprostowanie umowy notarialnej (np. numeru/ struktury/powierzchni użytkowej lokalu, wysokości udziału, opłaty rocznej, numeru piętra, numeru księgi wieczystej, numeru i powierzchni działki, adresu).
Korekta umowy następuje w formie aktu notarialnego i poprzedzona jest podpisaniem aneksu w zakresie zmian pomiędzy Miastem Łódź a właścicielem lokalu.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

KROK 2

Czekaj na informację

otrzymasz informację o sposobie zakończenia sprawy

KROK 3

Podpisz porozumienie

KROK 4

Podpisz akt notarialny

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online (ePUAP)
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • możliwość złożenia wniosku osobiście w punkcie kancelaryjnym
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie jest załatwiana od ręki

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Właściciel lokalu/zarządca nieruchomości w składanym piśmie opisuje czego ma dotyczyć sprostowanie umowy notarialnej (np. numeru lokalu, struktury lokalu, numeru piętra, powierzchni użytkowej lokalu, wysokości udziału, opłaty rocznej, numeru księgi wieczystej, numeru działki, powierzchni działki, adresu).
 2. Korekta umowy następuje w formie aktu notarialnego i poprzedzona jest podpisaniem aneksu w zakresie zmian pomiędzy Miastem Łódź a właścicielem lokalu.
 3. Wniosek można złożyć:
  • osobiście,
  • przez pełnomocnika,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • elektronicznie przez platformę ePUAP.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Przepisy prawa nie przewidują terminu realizacji.

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Oddział Rozliczeń Udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, II piętro, pokój 249.

Pismo składa się w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 (wejście od pasażu Schillera).

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Umówienie wizyty pod nr telefonu: +48 (42) 638-44-75, +48 (42) 638-51-17

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Skarbowa za pełnomocnictwo (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo opłata nie dotyczy) 17,00 zł

Nr konta do wniesienia opłaty -50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Piotrkowska 104 budynek B (punkt kancelaryjny UMŁ)
  • ul. Piotrkowska 110 w pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)
  • ul. Zachodnia 47 (punkt informacyjno – kancelaryjny UMŁ)
  • Al. Piłsudskiego 100 (punkt informacyjno – kancelaryjny UMŁ)
  • Al. Politechniki 32 (punkt informacyjno – kancelaryjny UMŁ)
  • ul. Krzemieniecka 2b (punkt informacyjno – kancelaryjny UMŁ)
 • elektronicznie
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

W ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (pismo ogólne)
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • W przypadku działania przez pełnomocnika:
 • Pełnomocnictwo (pełnomocnictwo szczegółowe - uwzględniające dane czynności a w przypadku gdyby właściciel/e postanowił/li ustanowić pełnomocnika za granicą państwa polskiego dla skuteczności pełnomocnictwa w kraju niezbędne jest opatrzenie go klauzulą apostille)
 • Dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo
 • Wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych

druk do pobrania


Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • ustawa z dnia 6 lipca 1982 r., o księgach wieczystych i hipotece
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt