Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej @

OPIS SPRAWY

Wypis z rejestru gruntów wydawany jest właścicielowi bądź osobie legitymującej się pełnomocnictwem od właściciela, lub jeśli wykaże interes prawny. Opłaty pobierane są przy składaniu wniosku w ramach jednego wykonanego dokumentu, zgodnie z załącznikiem, tabela nr 11 do ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wyrys z mapy ewidencyjnej wydawany jest każdemu zainteresowanemu (nie wymaga pełnomocnictwa).

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek (formularz EGiB)

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 2

Wnieś opłatę

podstawą do opłaty jest wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty

KROK 3

Odbierz dokumenty

w urzędzie (postać papierowa), pocztą lub elektronicznie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • dokumenty można odebrać drogą elektroniczną
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Należy złożyć wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego (formularz EGiB)
  Wniosek może złożyć właściciel, osoba legitymująca się pełnomocnictwem od właściciela lub osoba, która wykaże interes prawny w dostępie do danych podmiotowych:
  • osobiście w Sali Obsługi Klienta – parter,
  • osobiście w Biurze podawczym – parter,
  • wysłać na adres ePUAP,
  • wysłać tradycyjną pocztą na adres Łódzkiego Ośrodka Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.
 2. Pracownik załatwiający sprawę sprawdza wniosek pod względem formalno- prawnym (ewentualnie wzywa do usunięcia braków).
 3. Jeśli wniosek jest kompletny zostaje wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty.
 4. Przygotowanie dokumentów następuje po uiszczeniu opłaty.
  • Brak wniesienia opłaty w terminie określonym w Dokumencie Obliczenia Opłaty skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
 5. Odbiór dokumentów następuje:
  • w sposób osobisty,
  • wysyłka pod wskazany adres,
  • w przypadku wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej udostępnienie następuje na wskazaną skrytkę ePUAP.
Informacje uzupełniające
 • Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej wydawany jest właścicielowi bądź osobie legitymującej się pełnomocnictwem od właściciela, lub jeśli wykaże interes prawny. Wypisy z rejestru gruntów wraz wyrysem z mapy ewidencyjnej sporządzane są niezwłocznie po wniesieniu opłaty w godzinach pracy kasy, bądź po wniesieniu opłaty w banku, po uprzednim zweryfikowaniu stanu prawnego.
 • Właściciele zamieszkali poza Łodzią mogą otrzymać wypis i wyrys za pośrednictwem poczty po wypełnieniu stosownego wniosku i wniesieniu opłaty.
 • Link do procedury złożenia wniosku przez ePUAP: https://www.log.lodz.pl/modgikwww/pl/KORONAWIRUSSARSCOV2/Wniosekowypiszrejestrugruntow.aspx
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie, w przypadku przesłania dokumentu pocztą termin zależny jest od czasu dostarczenia wniosku, przesłania Dokumentu Obliczenia Opłaty, dokonania wpłaty sporządzenia wypisu oraz wyrysu i przygotowania wysyłki

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Ewidencji Gruntów i Budynków
Zespół udostępniania danych ewidencyjnych
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Sala Obsługi Klienta – parter

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Wydanie wypisu oraz wyrysu za jednostkę rejestrową gruntóww postaci dokumentu drukowanego 150 zł
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Wydanie wypisu oraz wyrysu za jednostkę rejestrową gruntów w postaci dokumentu elektronicznego 140 zł

Opłaty pobierane są przy składaniu wniosku w ramach jednego wykonanego dokumentu, zgodnie z załącznikiem, tabela nr 11 do ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990)

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
opłata za pełnomocnictwo (za wyjątkiem zwolnień, o których mowa w załączniku część IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) – (opłaty tej nie wnosi się m. in. w przypadku pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu). 17 zł

Opłaty można dokonywać:

 • poprzez przelew na konto bankowe nr:

  Bank Pekao S.A. 58 1240 1037 1111 0011 0911 3062

 • w kasie Łódzkiego Ośrodka Geodezji

  kasa czynna:

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek, w godzinach: 8.30 – 15.30,

  • w ostatni dzień miesiąca w godzinach: 8.30-14.30,

  • wtorek: w godzinach 9.30–16.30

  • w ostatni dzień miesiąca w godzinach: 9.30-15.30.

   Płatności można dokonywać gotówką, kartą płatniczą lub Blikiem.

 • Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:

  (tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)

  Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy

  ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

  Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   ul. Traugutta 21/23
   90-113 Łódź
 • osobiście
  • ul. Traugutta 21/23, Sala Obsługi Klienta i Biuro podawcze – parter
 • elektronicznie
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (formularz EGiB):

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990)
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1390 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji
Komórka
Dział Ewidencji Gruntów i Budynków
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt