Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wypis z rejestru gruntów @

OPIS SPRAWY

Wypis z rejestru gruntów wydawany jest właścicielowi bądź osobie legitymującej się pełnomocnictwem od właściciela, lub jeśli wykaże interes prawny. Opłaty pobierane są przy składaniu wniosku w ramach jednego wykonanego dokumentu, zgodnie z załącznikiem, tabela nr 11 do ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek (formularz EGiB)

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

KROK 2

Wnieś opłatę

podstawą do opłaty jest wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty

KROK 3

Odbierz dokumenty

w urzędzie (postać papierowa), pocztą lub elektronicznie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • dokumenty można odebrać drogą elektroniczną
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Należy złożyć wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego (formularz EGiB)
  Wniosek może złożyć właściciel, osoba legitymująca się pełnomocnictwem od właściciela lub osoba, która wykaże interes prawny w dostępie do danych podmiotowych:
  • osobiście w Sali Obsługi Klienta – parter,
  • osobiście w Biurze podawczym – parter,
  • wysłać na adres ePUAP,
  • poprzez Portal Interesanta (i.Wniosek)
  • wysłać tradycyjną pocztą na adres Łódzkiego Ośrodka Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.
 2. Pracownik załatwiający sprawę sprawdza wniosek pod względem formalno- prawnym (ewentualnie wzywa do usunięcia braków).
 3. Jeśli wniosek jest kompletny zostaje wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty.
 4. Przygotowanie dokumentów następuje po uiszczeniu opłaty.
  • Brak wniesienia opłaty w terminie określonym w Dokumencie Obliczenia Opłaty skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
 5. Odbiór dokumentów następuje:
  • w sposób osobisty,
  • wysyłka pod wskazany adres,
  • w przypadku wypisu z rejestru gruntów w postaci elektronicznej udostępnienie następuje na wskazaną skrytkę ePUAP lub za pośrednictwem Portalu Interesanta (i.Wniosek).
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie w godzinach pracy kasy, poprzez pocztę termin zależny jest od czasu dostarczenia wniosku, przesłania Dokumentu Obliczenia Opłaty, dokonania wpłaty sporządzenia wypisu i przygotowania wysyłki

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Ewidencji Gruntów i Budynków
Zespół udostępniania danych ewidencyjnych
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Sala Obsługi Klienta – parter

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Wydanie wypisu z rejestru gruntów za jednostkę rejestrową gruntóww postaci dokumentu drukowanego 50 zł
Wydanie wypisu z rejestru gruntów bez danych osobowych za jednostkę rejestrową gruntóww postaci dokumentu drukowanego 30 zł
Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu) za działkę ewidencyjną 15 zł
Wydanie wypisu z rejestru gruntów za jednostkę rejestrową gruntów w postaci dokumentu elektronicznego 40 zł
Wydanie wypisu z rejestru gruntów bez danych osobowych za jednostkę rejestrową gruntów w postaci dokumentu elektronicznego 24 zł

Opłaty pobierane są przy składaniu wniosku w ramach jednego wykonanego dokumentu, zgodnie z załącznikiem, tabela nr 11 do ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990)

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
opłata za pełnomocnictwo (za wyjątkiem zwolnień, o których mowa w załączniku część IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) – (opłaty tej nie wnosi się m. in. w przypadku pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) 17 zł

Opłaty można dokonywać:

 • poprzez przelew na konto bankowe nr:

  Bank Pekao S.A. 58 1240 1037 1111 0011 0911 3062

 • w kasie Łódzkiego Ośrodka Geodezji

  kasa czynna:

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek, w godzinach: 8.30 – 15.30,

  • w ostatni dzień miesiąca w godzinach: 8.30-14.30,

  • wtorek: w godzinach 9.30–16.30

  • w ostatni dzień miesiąca w godzinach: 9.30-15.30.

   Płatności można dokonywać gotówką, kartą płatniczą lub Blikiem.

 • Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:

  (tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)

  Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy

  ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź

  Bank Pekao S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Łódzki Ośrodek Geodezji
   ul. Traugutta 21/23
   90-113 Łódź
 • osobiście
  • ul. Traugutta 21/23, Sala Obsługi Klienta i Biuro podawcze – parter
 • elektronicznie
  • ePUAP
  • Portal Interesanta (i.Wniosek)

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków - (formularz EGiB):

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
formularz elektroniczny (i.Wniosek)
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990)
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1390 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Łódzki Ośrodek Geodezji
Komórka
Dział Ewidencji Gruntów i Budynków
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt