Urząd Miasta Łodzi eUrząd
Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Stypendia artystyczne Miasta Łodzi @

OPIS SPRAWY

Stypendia artystyczne Miasta Łodzi są przyznawane osobom realizującym przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.
Projekt stypendialny musi być kierowany do mieszkańców Łodzi. Wysokość indywidualnego stypendium wynosi 15 000 zł. Celem stypendiów jest wspieranie rozwoju umiejętności artystycznych oraz upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. Wypełnij poprawnie wniosek o przyznanie stypendium Miasta Łodzi zamieszczony w BIP UMŁ i złóż go za pomocą ePUAP.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

elektronicznie

KROK 2

Sprawdź wyniki

w BIP UMŁ, na uml.lodz.pl oraz tablicy ogłoszeń w Wydziale Kultury

KROK 3

Złóż oświadczenie

do celów podatkowych

KROK 4

Podpisz umowę stypendialną

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa nie wymaga opłat
 • wymagane złożenie dokumentów przez ePUAP
 • oprócz wniosku nie trzeba składać innych dokumentów

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Stypendia artystyczne mogą być przyznawane osobom zajmującym się i realizującym przedsięwzięcie z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. Stypendia przyznawane są w takich dziedzinach jak:

 1. sztuki wizualne;
 2. film;
 3. teatr;
 4. muzyka;
 5. taniec;
 6. literatura;
 7. upowszechnianie kultury;
 8. opieka nad zabytkami.

W przypadku projektu stypendialnego łączącego przynajmniej dwie dziedziny, osoba realizująca projekt powinna wskazać we wniosku dziedzinę o charakterze wiodącym. Projekt stypendialny musi być kierowany do mieszkańców Łodzi.

Wnioski są rozpatrywane przez Komisję Stypendialną w sposób określony w zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ogłoszenia konkursu o przyznanie stypendiów artystycznych Miasta Łodzi oraz powołania Komisji Stypendialnej.

Zamieszczenie informacji o przyznanych przez Prezydenta Miasta Łodzi stypendiach nastąpi niezwłoczniew Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi(wejście przez ogłoszenia i zawiadomienia, a następnie ogłoszenia Urzędu Miasta Łodzi) i na tablicy ogłoszeń w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

Informacje uzupełniające

Stypendium nie może być przyznane na:

 1. realizację wszelkiego rodzaju prac dyplomowych;
 2. zakup środków trwałych;
 3. dofinansowanie nauki lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych kandydata.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Stypendium przyznawane jest na dany rok kalendarzowy. Projekt może się rozpocząć najwcześniej 1stycznia imusi się zakończyć najpóźniej 31grudnia danego roku.

Miejsce załatwienia

Wydział KulturyUrzędu Miasta Łodzi
Zespół ds. Mecenatu Kultury
90-101 Łódź, ul. St. Moniuszki 3

Tel. + 48 (42) 638-40-20; 638-53-64;+ 48 (42) 638-43-73

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski o przyznanie w 2023 roku stypendiów artystycznych Miasta Łodzi należało składać do 25 stycznia 2023 r.

Nie będą rozpatrywane wnioski, które zostaną złożone po wskazanym terminie.

Wymagane dokumenty

 • Formularz wniosku o przyznanie w 2023 roku stypendiów artystycznych Miasta Łodzi
formularz elektroniczny (ePUAP)
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr L/1532/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przyznawania stypendiów artystycznych Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5744)
 • zarządzenie Nr 2849/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o przyznanie w 2023 roku stypendiów artystycznych Miasta Łodzi oraz powołania Komisji Stypendialne
 • zarządzenie Nr 2895/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu o przyznanie w 2023 roku stypendiów artystycznych Miasta Łodzi oraz powołania Komisji Stypendialnej

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Kultury
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY