Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy @

OPIS SPRAWY

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa umożliwia powierzenie pracy obywatelowi Ukrainy na podstawie powiadomienia, złożonego przez pracodawcę bądź jego pełnomocnika do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania w terminie 14 dni od podjęcia pracy przez cudzoziemca, poprzez portal praca.gov.pl.

Powiadomienie uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, czy oświadczenia.

Rejestracja powiadomienia jest bezpłatna.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż powiadomienie

elektronicznie na portalu praca.gov.pl

PRZYDATNE INFORMACJE

 • powiadomienie dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej
 • sprawa nie wymaga opłat
 • możliwość załatwienia sprawy przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie nie jest wymagana

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy należy złożyć elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl. Zawiadomienia powinien dokonać pracodawca lub osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu. Aby dokonać powiadomienia należy posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.
 2. Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami w przypadku gdy:
  • Wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi wpisuje do ewidencji powiadomienia:
  • spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) posiadających adres siedziby na terenie miasta Łodzi;
  • przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/ ze stałym miejscem pobytu na terytorium miasta Łodzi;
  • osób fizycznych posiadających stałe miejsce pobytu na terenie miasta Łodzi.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nie dotyczy

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Wydział Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • elektronicznie:
  • praca.gov.pl

Termin składania dokumentów

Pracodawca bądź jego pełnomocnik składa elektroniczne powiadomienie w terminie 14 dni od podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy.

Wymagane dokumenty

 • Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy
formularz elektroniczny (praca.gov.pl)
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 poz. 103 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Wydział Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt